Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.16), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Bursa ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.17); Bursa ilinin dışında diğer illerde sıcaklık artışının olduğu gözlenmiştir. Özellikle Kocaeli ilinde bu artışın dikkat çekici boyutta olduğu gözlenirken, Edirne ve Çanakkale illerinde çok ciddi bir artışa rastlanmamıştır.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.18) genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Çanakkale ve Edirne illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
3.1.4. Ege Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Ege bölgesi de aynı Akdeniz bölgesi gibi Akdeniz İklim Kuşağının etkisi altındadır. Genel
İklimsel özellikleri birbirine benzemekle birlikte, yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılık bir hava durumu gösterirler.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.19); genel anlamda bir sıcaklık artışı gözlenmiştir. Dört ilde de önemli sıcaklık artışlarının olduğu tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.20), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Aydın ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.21); önemli sıcaklık artışlarının olmadığı tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.22), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Kütahya ve Afyon ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.23); Afyon ili dışında sıcaklık artışı gözlenmiştir. Diğer 3 ilde de önemli sıcaklık artışlarının olmadığı tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.24), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. İzmir, Kütahya ve Aydın illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, Afyon ilinde çok önemli sıcaklık artışı görülmemiştir.
2540. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

temmuz
ortalama
ayları
ocak
bölgesi
aylarının


40. SAYFA ICERIGI

Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.16), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Bursa ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.17); Bursa ilinin dışında diğer illerde sıcaklık artışının olduğu gözlenmiştir. Özellikle Kocaeli ilinde bu artışın dikkat çekici boyutta olduğu gözlenirken, Edirne ve Çanakkale illerinde çok ciddi bir artışa rastlanmamıştır.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.18) genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Çanakkale ve Edirne illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
3.1.4. Ege Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Ege bölgesi de aynı Akdeniz bölgesi gibi Akdeniz İklim Kuşağının etkisi altındadır. Genel
İklimsel özellikleri birbirine benzemekle birlikte, yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılık bir hava durumu gösterirler.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.19); genel anlamda bir sıcaklık artışı gözlenmiştir. Dört ilde de önemli sıcaklık artışlarının olduğu tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.20), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Aydın ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.21); önemli sıcaklık artışlarının olmadığı tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.22), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Kütahya ve Afyon ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.23); Afyon ili dışında sıcaklık artışı gözlenmiştir. Diğer 3 ilde de önemli sıcaklık artışlarının olmadığı tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.24), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. İzmir, Kütahya ve Aydın illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, Afyon ilinde çok önemli sıcaklık artışı görülmemiştir.
25

İlgili Kaynaklarsingle.php