Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.1.5. İç Anadolu Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Bölge yarı kurak iklim özelikleri taşımaktadır. Bölgede kışın sıcaklıklar oldukça düşük
olmakla birlikte yazları kurak bir mevsim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar ve kurak geçmektedir. İç Anadolu Bölgesi Karasal İklim Kuşağının Step İklim tipi özelliğine sahiptir. Step ikliminin en belirgin özelliği gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasıdır.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.25); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Sivas ve Nevşehir illerinde ciddi sıcaklık artışlarının olduğu gözlenirken, diğer 2 ilde de önemli sıcaklık artışlarının olmadığı tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.26), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Sivas ve Nevşehir illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.27); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Sivas ilinin dışındaki illerde dikkate değer sıcaklık artışları gözlenmemiştir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.28), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Sivas ve Nevşehir illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.29); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Sivas ilinin dışındaki illerde dikkate değer sıcaklık artışları gözlenmemiştir.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.30), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Ankara ve Sivas illerinde dikkat çekici sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
3.1.6. Doğu Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık incelenmesi Karasal İklim Kuşağında bulunan Doğu Anadolu Bölgesinde, ortalama kış sıcaklığı 0 C nin
altındadır. En soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10 ile -8C arasındadır. En sıcak ayın ortalama sıcaklığı ise 20C yi geçmemektedir (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm).
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.31); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Van ilinin dışındaki illerde dikkate değer sıcaklık artışları gözlenmemiştir.
2843. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ocak
ayları
sıcak
bölgesi
aylarının
temmuz


43. SAYFA ICERIGI

3.1.5. İç Anadolu Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Bölge yarı kurak iklim özelikleri taşımaktadır. Bölgede kışın sıcaklıklar oldukça düşük
olmakla birlikte yazları kurak bir mevsim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar ve kurak geçmektedir. İç Anadolu Bölgesi Karasal İklim Kuşağının Step İklim tipi özelliğine sahiptir. Step ikliminin en belirgin özelliği gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasıdır.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.25); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Sivas ve Nevşehir illerinde ciddi sıcaklık artışlarının olduğu gözlenirken, diğer 2 ilde de önemli sıcaklık artışlarının olmadığı tespit edilmiştir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.26), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Sivas ve Nevşehir illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.27); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Sivas ilinin dışındaki illerde dikkate değer sıcaklık artışları gözlenmemiştir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.28), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Sivas ve Nevşehir illerinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.29); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Sivas ilinin dışındaki illerde dikkate değer sıcaklık artışları gözlenmemiştir.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.30), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Ankara ve Sivas illerinde dikkat çekici sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
3.1.6. Doğu Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık incelenmesi Karasal İklim Kuşağında bulunan Doğu Anadolu Bölgesinde, ortalama kış sıcaklığı 0 C nin
altındadır. En soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10 ile -8C arasındadır. En sıcak ayın ortalama sıcaklığı ise 20C yi geçmemektedir (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm).
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.31); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Van ilinin dışındaki illerde dikkate değer sıcaklık artışları gözlenmemiştir.
28

İlgili Kaynaklarsingle.php