Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.41); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Gaziantep ilinde bu artışın dikkat çekici boyutlarda olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca diğer illerde de önemli sayılabilecek oranlarda sıcaklık artışlarının olduğu da gözden kaçmamıştır.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.42), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu görülmüştür. Özellikle Gaziantep ilinde çok ciddi sıcaklık artışları görülürken, diğer illerdeki sıcaklık artışlarının da önemli boyutlarda olduğu anlaşılmıştır.
3.2. Seçilen Bazı İstasyonlara Ait Aylık Toplam Yağış ve Aylık Maksimum Yağış Değerlerinin İncelenmesi
DMİden temin edilen yağış verilerinin değerlendirilmesinde; her bölgenin Ocak ve Temmuz aylarında gösterdiği değişim eğilimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilerek noktasal grafikleri oluşturulmuştur. Bu hedef doğrultusunda öncelikle veriler ile noktasal grafikler oluşturulmuştur. Oluşturulan grafiklerde de regresyon eğilim çizgilerinin grafiklere yerleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Regresyon eğilim çizgileri İklim verilerinde geçmişten günümüze değin değişim gösteren yağış miktarlarının artış veya azalım gösterdiğini ortaya koyacaktır. Bu sayede iller bazında, bölgesel bazda ve Türkiyenin genelinde maksimum ve aylık toplam yağışlarının seyrinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Tez kapsamında kullanılan toplam yağış, o ay boyunca ölçülen toplam yağış miktarını tanımlamaktadır. Maksimum yağış ise ay içerisinde yeryüzüne en çok düşen yağış miktarını anlatmaktadır. Türkiyenin ortalama yağış miktarı 643 mm dolaylarındadır. En yağışlı yerleri Kuzey ve Güney Anadolu dağlarının denize bakan yamaçları ile kıyı düzlükleridir (Koçman, 1993)
3.2.1. Akdeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi Akdeniz Bölgesi yağışlarının çoğunu kış aylarında almaktadır. Bölgeye dağların etkisiyle iç
bölgelere daha az yağış düşmektedir. Yıllık ortalama toplam yağış 725,9 mmdir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %5.7dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.43); Adana ve Isparta illerinde artış periyodu görülürken, Antalya ve Hatay illerinde azalış olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Hatay ilindeki yağış azalımı dikkate değer seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.44), Antalya ilinin dışında yağış miktarlarının artış eğiliminde olduğu görülürken, Adana ve Isparta illerinde çok ciddi yağış artışları görülmüştür.
3247. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölge
artış
maksimum
yağış
ocak
ayları


47. SAYFA ICERIGI

Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.41); genel anlamda sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Gaziantep ilinde bu artışın dikkat çekici boyutlarda olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca diğer illerde de önemli sayılabilecek oranlarda sıcaklık artışlarının olduğu da gözden kaçmamıştır.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.42), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu görülmüştür. Özellikle Gaziantep ilinde çok ciddi sıcaklık artışları görülürken, diğer illerdeki sıcaklık artışlarının da önemli boyutlarda olduğu anlaşılmıştır.
3.2. Seçilen Bazı İstasyonlara Ait Aylık Toplam Yağış ve Aylık Maksimum Yağış Değerlerinin İncelenmesi
DMİden temin edilen yağış verilerinin değerlendirilmesinde; her bölgenin Ocak ve Temmuz aylarında gösterdiği değişim eğilimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilerek noktasal grafikleri oluşturulmuştur. Bu hedef doğrultusunda öncelikle veriler ile noktasal grafikler oluşturulmuştur. Oluşturulan grafiklerde de regresyon eğilim çizgilerinin grafiklere yerleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Regresyon eğilim çizgileri İklim verilerinde geçmişten günümüze değin değişim gösteren yağış miktarlarının artış veya azalım gösterdiğini ortaya koyacaktır. Bu sayede iller bazında, bölgesel bazda ve Türkiyenin genelinde maksimum ve aylık toplam yağışlarının seyrinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Tez kapsamında kullanılan toplam yağış, o ay boyunca ölçülen toplam yağış miktarını tanımlamaktadır. Maksimum yağış ise ay içerisinde yeryüzüne en çok düşen yağış miktarını anlatmaktadır. Türkiyenin ortalama yağış miktarı 643 mm dolaylarındadır. En yağışlı yerleri Kuzey ve Güney Anadolu dağlarının denize bakan yamaçları ile kıyı düzlükleridir (Koçman, 1993)
3.2.1. Akdeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi Akdeniz Bölgesi yağışlarının çoğunu kış aylarında almaktadır. Bölgeye dağların etkisiyle iç
bölgelere daha az yağış düşmektedir. Yıllık ortalama toplam yağış 725,9 mmdir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %5.7dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.43); Adana ve Isparta illerinde artış periyodu görülürken, Antalya ve Hatay illerinde azalış olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Hatay ilindeki yağış azalımı dikkate değer seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.44), Antalya ilinin dışında yağış miktarlarının artış eğiliminde olduğu görülürken, Adana ve Isparta illerinde çok ciddi yağış artışları görülmüştür.
32

İlgili Kaynaklarsingle.php