Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.45), Adana ve Antalyada artış görülürken, diğer illerde azalış olduğu anlaşılmıştır. Isparta ve Hatay illerindeki düşüşler ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.46), tüm İllerde ciddi maksimum yağış artışları olduğu gözlemlenmiştir.

Yağış (mm)

Antalya

334232232111132186426868060802402424000000000000000000000

Isparta Adana Hatay

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.43. Akdeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

Hatay

Isparta

24

Adana Antalya

20

16

12

8

4

0

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.44. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

Adana

Isparta

62 54

Hatay Antalya

46

38

30

22

14

6

-2

-10

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.45. Akdeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Hatay

Adana

42

Antalya Isparta

36

30

24

18

12

6

0

Yağış (mm)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.46. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

3449. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değişimi
bölgesi
aylık
ocak
ayları
illerine


49. SAYFA ICERIGI

Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.45), Adana ve Antalyada artış görülürken, diğer illerde azalış olduğu anlaşılmıştır. Isparta ve Hatay illerindeki düşüşler ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.46), tüm İllerde ciddi maksimum yağış artışları olduğu gözlemlenmiştir.

Yağış (mm)

Antalya

334232232111132186426868060802402424000000000000000000000

Isparta Adana Hatay

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.43. Akdeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

Hatay

Isparta

24

Adana Antalya

20

16

12

8

4

0

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.44. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

Adana

Isparta

62 54

Hatay Antalya

46

38

30

22

14

6

-2

-10

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.45. Akdeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Hatay

Adana

42

Antalya Isparta

36

30

24

18

12

6

0

Yağış (mm)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.46. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

34

İlgili Kaynaklarsingle.php