Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.2.2. Karadeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Karadeniz kıyıları boyunca bütün mevsimler yağışlıdır ve deniz etkileri kuvvetli bir şekilde hissedilir. Yıl boyunca bölgenin bütün kesimleri, orta enlemler üzerindeki cephe sistemleri ile birlikte gelen nemli hava kütlesinin etkisi altındadır. Yıllık yağış miktarı doğu ve batı kıyılarında 1000 mmnin üzerindedir. Bu miktar Rize ve Hopa da 2200 mm ye kadar çıkar. Her mevsim yağışlı olmakla birlikte yağışların çoğu sonbahar ve kış mevsiminde düşer (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.47); Sinop ve Zonguldak illerinde düşüş periyodu görülürken, Artvin ve Gümüşhane illerinde artış olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Zonguldak ve Artvin illerindeki yağış azalım ve artışları dikkate değer seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.48), Gümüşhane ilinin dışındaki illerde yağış miktarlarının artış eğiliminde olduğu görülmüştür. Gümüşhane ilindeki yağış düşüşü dikkat çekici seviyedeyken, diğer illerdeki artışlarda önemli seviyelerdedir.
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.49); Sinop ve Zonguldak illerinde düşüş görülürken, Artvin ve Gümüşhane illerinde artış olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Artvin ilindeki yağış artışının dikkate değer seviyelerde olduğu anlaşılmaktadır.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.50), tüm illerin yağış miktarlarında düşüş eğiliminin olduğu görülmüştür.
Artvin Zonguldak 180 Sinop 160 Gümüşhane 140 120 100 80 60 40 20 0
Yıllar
Şekil 3.47. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yağış (mm)

Zonguldak

120 110 100 90

Sinop Artvin Gümüşhane

80

70

60

50

4300

2100

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.48. Karadeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

3550. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ayları
bölgesi
temmuz
illerin
ocak
düşüş


50. SAYFA ICERIGI

3.2.2. Karadeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Karadeniz kıyıları boyunca bütün mevsimler yağışlıdır ve deniz etkileri kuvvetli bir şekilde hissedilir. Yıl boyunca bölgenin bütün kesimleri, orta enlemler üzerindeki cephe sistemleri ile birlikte gelen nemli hava kütlesinin etkisi altındadır. Yıllık yağış miktarı doğu ve batı kıyılarında 1000 mmnin üzerindedir. Bu miktar Rize ve Hopa da 2200 mm ye kadar çıkar. Her mevsim yağışlı olmakla birlikte yağışların çoğu sonbahar ve kış mevsiminde düşer (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.47); Sinop ve Zonguldak illerinde düşüş periyodu görülürken, Artvin ve Gümüşhane illerinde artış olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Zonguldak ve Artvin illerindeki yağış azalım ve artışları dikkate değer seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.48), Gümüşhane ilinin dışındaki illerde yağış miktarlarının artış eğiliminde olduğu görülmüştür. Gümüşhane ilindeki yağış düşüşü dikkat çekici seviyedeyken, diğer illerdeki artışlarda önemli seviyelerdedir.
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.49); Sinop ve Zonguldak illerinde düşüş görülürken, Artvin ve Gümüşhane illerinde artış olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Artvin ilindeki yağış artışının dikkate değer seviyelerde olduğu anlaşılmaktadır.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.50), tüm illerin yağış miktarlarında düşüş eğiliminin olduğu görülmüştür.
Artvin Zonguldak 180 Sinop 160 Gümüşhane 140 120 100 80 60 40 20 0
Yıllar
Şekil 3.47. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yağış (mm)

Zonguldak

120 110 100 90

Sinop Artvin Gümüşhane

80

70

60

50

4300

2100

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.48. Karadeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

35

İlgili Kaynaklarsingle.php