Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Yağış (mm)

Sinop

40 36 32

Artvin Zonguldak Gümüşhane

28

24

20

16

12

8

4

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.49. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Yağış (mm)

Zonguldak

50 45 40

Sinop Gümüşhane Artvin

35

30

25

20

15

10

5

0

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.50. Karadeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

3.2.3. Marmara Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Marmara Bölgesinin ortalama toplam yağış miktarı 595,2 mmdir ve yağışların çoğu kış mevsiminde görülmektedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı % 11,7dir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.51); Kocaeli ilinin yağışlarında artış olduğu görülürken, diğer illerin toplam yağış miktarlarında düşüş olduğu anlaşılmıştır. İllerin tamamında ciddi yağış artışlarının ve azalışlarının olduğu anlaşılmıştır.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.52), Kocaeli ilinin yağış miktarında düşüşler görülürken, diğer illerin yağış miktarlarında artış olduğu gözlenmiştir. Tüm illerin yağış miktarındaki düşüş ve artışlar ciddi seviyelerdedir.
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.53); Edirne ve Bursa illerinde yağış miktarlarında düşüş olduğu görülürken, Kocaeli ve Çanakkale illerinde artış olduğu gözlenmiştir. Çanakkale ilinin dışındaki tüm illerde yağış miktarlarındaki artış ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.54), Bursa ve Kocaeli illerinde yağış miktarında ciddi düşüşler görülmüştür. Diğer illerdeki artışlar önemli seviyelerde değildir.

3651. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

illerin
bölgesi
ocak
ayları
temmuz
artışlar


51. SAYFA ICERIGI

Yağış (mm)

Sinop

40 36 32

Artvin Zonguldak Gümüşhane

28

24

20

16

12

8

4

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.49. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Yağış (mm)

Zonguldak

50 45 40

Sinop Gümüşhane Artvin

35

30

25

20

15

10

5

0

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.50. Karadeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

3.2.3. Marmara Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Marmara Bölgesinin ortalama toplam yağış miktarı 595,2 mmdir ve yağışların çoğu kış mevsiminde görülmektedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı % 11,7dir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.51); Kocaeli ilinin yağışlarında artış olduğu görülürken, diğer illerin toplam yağış miktarlarında düşüş olduğu anlaşılmıştır. İllerin tamamında ciddi yağış artışlarının ve azalışlarının olduğu anlaşılmıştır.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.52), Kocaeli ilinin yağış miktarında düşüşler görülürken, diğer illerin yağış miktarlarında artış olduğu gözlenmiştir. Tüm illerin yağış miktarındaki düşüş ve artışlar ciddi seviyelerdedir.
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.53); Edirne ve Bursa illerinde yağış miktarlarında düşüş olduğu görülürken, Kocaeli ve Çanakkale illerinde artış olduğu gözlenmiştir. Çanakkale ilinin dışındaki tüm illerde yağış miktarlarındaki artış ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.54), Bursa ve Kocaeli illerinde yağış miktarında ciddi düşüşler görülmüştür. Diğer illerdeki artışlar önemli seviyelerde değildir.

36

İlgili Kaynaklarsingle.php