Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.2.4. Ege Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi Akdeniz Kuşağı İklimi genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde hkim olan iklim tipidir. Bu
iklim tipinin en belirgin özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olmasıdır. Akdeniz Bölgesinin sahip olduğu iklimsel veriler ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır.
Ege Bölgesi de aynı Akdeniz Bölgesi gibi yağışlarının çoğunu kış aylarında almaktadır. Bölgeye dağların etkisiyle iç bölgelere daha az yağış düşmektedir. Yıllık ortalama toplam yağış 725,9 mmdir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %5,7dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.55); İllerin tamamında genel bir yağış düşüşü gözlenmiştir. Tüm illerdeki yağış düşüşleri önemli seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.56), Afyon ilinde yağış miktarında düşüşler ciddi seviyelerde görülürken, diğer illerin yağış miktarlarında artışında önemli sayılabilecek seviyelerde olduğu gözlenmiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.57); Aydın ve Afyon illerinde yağış miktarlarında düşüş olduğu görülürken, İzmir ve Kütahya illerinde artış olduğu gözlenmiştir. Tüm illerdeki artış ve azalımlar önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.58), Afyon ve Kütahya illerinin yağış miktarında düşüşler görülürken, diğer illerin yağış miktarlarında artışlar olduğu gözlenmiştir. Aydın ilinin maksimum yağış miktarındaki artış önemli sayılmayacak seviyede iken, İzmir ilindeki artış ciddi seviyelerdedir.
3.2.5. İç Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi Yazları biraz sıcak, kışları soğuktur. Soğuğun şiddeti İç Anadolunun doğusuna göre
artmaktadır. Ortalama yıllık toplam yağış 413,8 mm olup, yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerindedir. Yaz yağışının yıllık toplam yağış içindeki payı % 9,5dir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
3853. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aylık
toplam
yağış
maksimum
ayları
yağışların


53. SAYFA ICERIGI

3.2.4. Ege Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi Akdeniz Kuşağı İklimi genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde hkim olan iklim tipidir. Bu
iklim tipinin en belirgin özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olmasıdır. Akdeniz Bölgesinin sahip olduğu iklimsel veriler ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır.
Ege Bölgesi de aynı Akdeniz Bölgesi gibi yağışlarının çoğunu kış aylarında almaktadır. Bölgeye dağların etkisiyle iç bölgelere daha az yağış düşmektedir. Yıllık ortalama toplam yağış 725,9 mmdir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %5,7dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.55); İllerin tamamında genel bir yağış düşüşü gözlenmiştir. Tüm illerdeki yağış düşüşleri önemli seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.56), Afyon ilinde yağış miktarında düşüşler ciddi seviyelerde görülürken, diğer illerin yağış miktarlarında artışında önemli sayılabilecek seviyelerde olduğu gözlenmiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.57); Aydın ve Afyon illerinde yağış miktarlarında düşüş olduğu görülürken, İzmir ve Kütahya illerinde artış olduğu gözlenmiştir. Tüm illerdeki artış ve azalımlar önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.58), Afyon ve Kütahya illerinin yağış miktarında düşüşler görülürken, diğer illerin yağış miktarlarında artışlar olduğu gözlenmiştir. Aydın ilinin maksimum yağış miktarındaki artış önemli sayılmayacak seviyede iken, İzmir ilindeki artış ciddi seviyelerdedir.
3.2.5. İç Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi Yazları biraz sıcak, kışları soğuktur. Soğuğun şiddeti İç Anadolunun doğusuna göre
artmaktadır. Ortalama yıllık toplam yağış 413,8 mm olup, yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerindedir. Yaz yağışının yıllık toplam yağış içindeki payı % 9,5dir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
38

İlgili Kaynaklarsingle.php