Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Yağış (mm)

180

İAzymdiırn Kütahya

160 Afyon

140

120

100

80

60

40

20

0

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.55. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

Afyon

40 35

Kütahya Aydın İzmir

30

25

20

15

10

5

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.56. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

İzmir

48

Aydın Afyon

43 Kütahya

38

33

28

23

18

13

8

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.57. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Yağış (mm)

Yağış (mm)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Afyon 30 Kütahya 25 Aydın 20 İzmir 15 10
5 0
Yıllar
Şekil 3.58. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.59); Ankara ilinin dışındaki bölgelerde yağış miktarlarında düşüş olduğu görülmüştür. Nevşehir ve Konya illerindeki yağış miktarındaki düşüş önemli seviyelerdedir. Ankara ilindeki yükseliş ve Sivas ilindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerde olmamıştır.

3954. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değişimi
temmuz
yıllar
bölgesi
illerine
ocak


54. SAYFA ICERIGI

Yağış (mm)

180

İAzymdiırn Kütahya

160 Afyon

140

120

100

80

60

40

20

0

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.55. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

Afyon

40 35

Kütahya Aydın İzmir

30

25

20

15

10

5

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.56. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

İzmir

48

Aydın Afyon

43 Kütahya

38

33

28

23

18

13

8

Yıllar

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil 3.57. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Yağış (mm)

Yağış (mm)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Afyon 30 Kütahya 25 Aydın 20 İzmir 15 10
5 0
Yıllar
Şekil 3.58. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.59); Ankara ilinin dışındaki bölgelerde yağış miktarlarında düşüş olduğu görülmüştür. Nevşehir ve Konya illerindeki yağış miktarındaki düşüş önemli seviyelerdedir. Ankara ilindeki yükseliş ve Sivas ilindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerde olmamıştır.

39

İlgili Kaynaklarsingle.php