Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.60), Konya ilinde düşüşe rastlanırken diğer illerde önemli sayılabilecek toplam yağış miktarlarında artış görülmüştür.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.61); Nevşehir ve Konya ilerinin yağış miktarlarında düşüş görülürken, Ankara ve Sivas illerindeki yağış miktarındaki artış olduğu anlaşılmıştır. Ankara ilindeki yükseliş ve Sivas ilindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerde olmuştur. Konya ilindeki yükselişte önemli seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.62), tüm illerin yağış miktarlarında ciddi artışlar olduğu gözlenmiştir.

3.2.6. Doğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Kış mevsiminin oldukça uzun ve soğuk geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama toplam yağış 579,4 mmdir ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı % 9,5dir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.63); Hakkari ilinin dışındaki tüm İllerde maksimum sıcaklık değerlerinde azalım olmuştur. Hakkarideki artış ve Erzurumdaki azalış önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.64), Hakkari ilinin dışındaki tüm illerde yağış düşüşü gözlenmiştir. Hakkari ilindeki artış ve Erzurum ilindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.65); İllerin tamamında bir düşüş görülmüştür. Van, Erzurum ve Iğdır illerinin yağış miktarlarında düşüş ciddi boyutlara varmıştır.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.66), Erzurum ve Van önemli yağış azalışları olmuştur. Diğer illerin yağış artışlarında önemli bir değişiklikler olmadığı anlaşılmıştır.

Yağış (mm)

Nevşehir

60 Konya

55 50

Sivas Ankara

45

40

35

30

25

20

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.59. İç Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

4055. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

temmuz
ocak
ayları
illerin
bölgesi
aylık


55. SAYFA ICERIGI

Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.60), Konya ilinde düşüşe rastlanırken diğer illerde önemli sayılabilecek toplam yağış miktarlarında artış görülmüştür.
İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.61); Nevşehir ve Konya ilerinin yağış miktarlarında düşüş görülürken, Ankara ve Sivas illerindeki yağış miktarındaki artış olduğu anlaşılmıştır. Ankara ilindeki yükseliş ve Sivas ilindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerde olmuştur. Konya ilindeki yükselişte önemli seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.62), tüm illerin yağış miktarlarında ciddi artışlar olduğu gözlenmiştir.

3.2.6. Doğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Kış mevsiminin oldukça uzun ve soğuk geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama toplam yağış 579,4 mmdir ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı % 9,5dir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.63); Hakkari ilinin dışındaki tüm İllerde maksimum sıcaklık değerlerinde azalım olmuştur. Hakkarideki artış ve Erzurumdaki azalış önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.64), Hakkari ilinin dışındaki tüm illerde yağış düşüşü gözlenmiştir. Hakkari ilindeki artış ve Erzurum ilindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.65); İllerin tamamında bir düşüş görülmüştür. Van, Erzurum ve Iğdır illerinin yağış miktarlarında düşüş ciddi boyutlara varmıştır.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.66), Erzurum ve Van önemli yağış azalışları olmuştur. Diğer illerin yağış artışlarında önemli bir değişiklikler olmadığı anlaşılmıştır.

Yağış (mm)

Nevşehir

60 Konya

55 50

Sivas Ankara

45

40

35

30

25

20

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.59. İç Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

40

İlgili Kaynaklarsingle.php