Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Yağış (mm)

Hakkari

40

Van Erzurum

32 Iğdır

24

16

8

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.65. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Erzurum 20 Iğdır 16 Van
Hakkari 12
8 4 0
Yıllar
Şekil 3.66. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yağış (mm)

3.2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Karasal İklim Kuşağında bulunmaktadır. Ortalama toplam yağış 565,7 mmdir. Bu yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülmektedir. Yaz yağışlarının toplam yağış içindeki payı % 2,6dır (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/ziraicalismalar.aspx?subPg=e).
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.67); İllerin tamamında ciddi düşüşler görülmüştür.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.68), Gaziantep ilinde yağış artışı olduğu görülürken, diğer illerin tamamında bir yağış düşüşü gözlenmiştir. Tüm illerdeki yağış artış ve azalımları ciddi seviyelerdedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.69); Diyarbakır ilinin dışındaki tüm illerde artışlara rastlanmıştır. Tüm illerdeki artış ve azalımlar ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.70), tüm illerin yağış miktarlarında önemli sayılabilecek seviyede düşüşler olduğu görülmüştür.

4257. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ayları
illerin
yıllar
temmuz
değişimi
bölgesi


57. SAYFA ICERIGI

Yağış (mm)

Hakkari

40

Van Erzurum

32 Iğdır

24

16

8

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.65. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

Erzurum 20 Iğdır 16 Van
Hakkari 12
8 4 0
Yıllar
Şekil 3.66. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yağış (mm)

3.2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve aylık maksimum yağış incelenmesi
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Karasal İklim Kuşağında bulunmaktadır. Ortalama toplam yağış 565,7 mmdir. Bu yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülmektedir. Yaz yağışlarının toplam yağış içindeki payı % 2,6dır (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/ziraicalismalar.aspx?subPg=e).
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları toplam yağışlarında (Şekil 3.67); İllerin tamamında ciddi düşüşler görülmüştür.
Temmuz aylarının toplam yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.68), Gaziantep ilinde yağış artışı olduğu görülürken, diğer illerin tamamında bir yağış düşüşü gözlenmiştir. Tüm illerdeki yağış artış ve azalımları ciddi seviyelerdedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum yağışlarında (Şekil 3.69); Diyarbakır ilinin dışındaki tüm illerde artışlara rastlanmıştır. Tüm illerdeki artış ve azalımlar ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının maksimum yağış değerlendirmesinde (Şekil 3.70), tüm illerin yağış miktarlarında önemli sayılabilecek seviyede düşüşler olduğu görülmüştür.

42

İlgili Kaynaklarsingle.php