Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Yağış (mm)

Mardin

180

Gaziantep Diyarbakır

150 Elazığ

120

90

60

30

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.67. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

12 Elazığ

Gaziantep

9

Mardin Diyarbakır

6

3

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.68. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

Mardin 50 Gaziantep 45 Diyarbakır 40 Elazığ 35 30 25 20 15 10
5 Yıllar
Şekil 3.69. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yağış (mm)

Yağış (mm)

Elazığ

9 Gaziantep

8 Diyarbakır

7 6

Mardin

5

4

3

2

1

0

-1

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.70. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

3.3. Seçilen Bazı İstasyonlara Ait Aylık Ortalama Basınç ve Ortalama Nem Değerlerinin İncelenmesi
Atmosferdeki gazların temas ettikleri yüzeylere uyguladığı kuvvete hava basıncı denmektedir. Hava sıcaklığına bağlı olarak yoğunluktaki artma ve azalmalar sebebiyle basınçta değişiklikler görülmektedir. Bunun yanı sıra hava basıncı, mevsimler, yükseklik, yerçekimi, cephe ve basınç sistemlerine bağlı olarak değişmektedir

4358. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ocak
temmuz
değişimi
aylık
yıllar
ayları


58. SAYFA ICERIGI

Yağış (mm)

Mardin

180

Gaziantep Diyarbakır

150 Elazığ

120

90

60

30

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.67. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık toplam yağış değişimi

Yağış (mm)

12 Elazığ

Gaziantep

9

Mardin Diyarbakır

6

3

0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.68. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık toplam yağış değişimi

Mardin 50 Gaziantep 45 Diyarbakır 40 Elazığ 35 30 25 20 15 10
5 Yıllar
Şekil 3.69. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık maksimum yağış değişimi

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yağış (mm)

Yağış (mm)

Elazığ

9 Gaziantep

8 Diyarbakır

7 6

Mardin

5

4

3

2

1

0

-1

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.70. G. Doğu Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık maksimum yağış değişimi

3.3. Seçilen Bazı İstasyonlara Ait Aylık Ortalama Basınç ve Ortalama Nem Değerlerinin İncelenmesi
Atmosferdeki gazların temas ettikleri yüzeylere uyguladığı kuvvete hava basıncı denmektedir. Hava sıcaklığına bağlı olarak yoğunluktaki artma ve azalmalar sebebiyle basınçta değişiklikler görülmektedir. Bunun yanı sıra hava basıncı, mevsimler, yükseklik, yerçekimi, cephe ve basınç sistemlerine bağlı olarak değişmektedir

43

İlgili Kaynaklarsingle.php