Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Türkiye de basıncın yükseltiye bağlı olarak 7761026 mb arasında değiştiği söylenebilir. Meteorolojik çalışmalarda yükselti faktörünü elemine etmek için istasyon basıncı hesaplamayla deniz seviyesine indirilmelidir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Nispi nem, mevcut basınç ve sıcaklıkta havadaki su buharı miktarının aynı basınç ve sıcaklıktaki havanın alabileceği maksimum su buharı miktarına oranına denmektedir ve % olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle nispi nem havanın doyma açığını göstermektedir.
DMİden temin edilen basınç verilerinin değerlendirilmesinde; her bölgenin Ocak ve Temmuz aylarında gösterdiği değişim eğilimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilerek noktasal grafikleri oluşturulmuştur. Oluşturulan grafiklerde de regresyon eğilim çizgilerinin grafiklere yerleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Regresyon eğilim çizgilerinden elde edilen formüller ile de seçilen 28 İle ait 2020 yılına kadarki yağış tahminleri grafiklere dökülmüştür. Bu sayede iller bazında, bölgesel bazda ve Türkiyenin genelinde maksimum ve toplam yağış değerlerinin bugünkü ve gelecekteki seyrinin belirlenmesi sağlanmıştır.
3.3.1. Akdeniz Bölgesi kıyaslamaları
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.71); Antalya ve Hatay illerinde bir düşüş görülürken, Adana ve Isparta illerinde artışlar gözlenirken, Hatay ve Antalya illerinin basınç değerlerinde düşüş olduğu anlaşılmıştır. Isparta ilinin basınç değerindeki yükseliş önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.72), Isparta ilinde artış olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde azalış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Antalya ilindeki basınç miktarındaki azalışlar ciddi seviyelerdedir.
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.73); Adana ilinin dışında diğer illerde düşüş olduğu görülmüştür. Antalya ve Isparta illerine ait bu nem değerlerindeki düşüş dikkat çekici seviyededir.
Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.74), Antalya ilinde düşüş olduğu görülürken, diğer illerin tamamının nem değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Hatay ilinin nem miktarındaki artış ciddi seviyelerdedir.

Basınç (mb)

1040 1020 1000
980 960 940 920 900 880

Isparta Adana Antalya Hatay

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.71. Akdeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

4459. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aylarının
iller
bölge
bölgesi
temmuz
ocak


59. SAYFA ICERIGI

Türkiye de basıncın yükseltiye bağlı olarak 7761026 mb arasında değiştiği söylenebilir. Meteorolojik çalışmalarda yükselti faktörünü elemine etmek için istasyon basıncı hesaplamayla deniz seviyesine indirilmelidir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Nispi nem, mevcut basınç ve sıcaklıkta havadaki su buharı miktarının aynı basınç ve sıcaklıktaki havanın alabileceği maksimum su buharı miktarına oranına denmektedir ve % olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle nispi nem havanın doyma açığını göstermektedir.
DMİden temin edilen basınç verilerinin değerlendirilmesinde; her bölgenin Ocak ve Temmuz aylarında gösterdiği değişim eğilimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilerek noktasal grafikleri oluşturulmuştur. Oluşturulan grafiklerde de regresyon eğilim çizgilerinin grafiklere yerleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Regresyon eğilim çizgilerinden elde edilen formüller ile de seçilen 28 İle ait 2020 yılına kadarki yağış tahminleri grafiklere dökülmüştür. Bu sayede iller bazında, bölgesel bazda ve Türkiyenin genelinde maksimum ve toplam yağış değerlerinin bugünkü ve gelecekteki seyrinin belirlenmesi sağlanmıştır.
3.3.1. Akdeniz Bölgesi kıyaslamaları
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.71); Antalya ve Hatay illerinde bir düşüş görülürken, Adana ve Isparta illerinde artışlar gözlenirken, Hatay ve Antalya illerinin basınç değerlerinde düşüş olduğu anlaşılmıştır. Isparta ilinin basınç değerindeki yükseliş önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.72), Isparta ilinde artış olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde azalış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Antalya ilindeki basınç miktarındaki azalışlar ciddi seviyelerdedir.
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.73); Adana ilinin dışında diğer illerde düşüş olduğu görülmüştür. Antalya ve Isparta illerine ait bu nem değerlerindeki düşüş dikkat çekici seviyededir.
Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.74), Antalya ilinde düşüş olduğu görülürken, diğer illerin tamamının nem değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Hatay ilinin nem miktarındaki artış ciddi seviyelerdedir.

Basınç (mb)

1040 1020 1000
980 960 940 920 900 880

Isparta Adana Antalya Hatay

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.71. Akdeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

44

İlgili Kaynaklarsingle.php