Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


İÇİNDEKİLER

ÖZET. i

SUMMARY. ii

TEŞEKKÜR. iii

ŞEKİLLER DİZİNİ. iv

ÇİZELGELER DİZİNİ. ix

1.GİRİŞ . 1

1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı . 2

1.2.Çalışma Yöntemleri. 2

1.3. Çalışma Alanı ve Örneklem. 2

2. İKLİMSEL ÖZELLİKLER ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ. 5

2.1. Dünya Atmosferi. 5

2.2. Hava ve İklim. 7

2.3. Sera Etkisi . 9

2.4. İklim Değişikliği ve Çevre.10

2.4.1. Sera gazları ve etkileri

11

2.4.2.Fosil yakıtlar ve etkileri

12

2.5. Küresel İklim Değişikliğine Küresel Yaklaşım

14

2.6. Türkiyenin Genel İklimsel Özellikleri

16

2.7. Temel Meteorolojik Kavramlar

17

3.SEÇİLEN BAZI İSTASYONLARA AİT METEOROLOJİK PARAMETRELERİN

DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ .20

3.1.Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesi.20

3.1.1. Akdeniz Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .21

3.1.2. Karadeniz Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .21

3.1.3. Marmara Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .23

3.1.4. Ege Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .25

3.1.5. İç Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .28

3.1.6. Doğu Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenme.28

3.1.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .30

3.2. Aylık Yağış Değerlerinin İncelenmesi.32

66. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İklim değişikliği ve GAP bölgesindeki su kaynaklarına etkisi - Sayfa 65
5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER Ruken ECER 5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER İnsan faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gelecekteki iklim değişikliğinin tahmini açısından, iklimsel parametrelerdeki olası değişimlerin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. İklim değişikliğinin etkileri jeolojik kayıtlar, buzulların hacminde azalma, denizlerin yükselmesi, göllerdeki su sıcaklığının artısı, güncel ölçümler, aeros...
Türkiye'de küresel ısınmaya yol açan Sera gazı emisyonlarındaki artış ile mücadelede iktisadi araçların rolü - Sayfa 25
1.2 KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERA GAZLARININ KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ Küresel ısınma, kısaca atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki sıcaklık artışı olarak tanımlanır. Çoğu zaman küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır; ancak, iki kavram arasında fark vardır. Küresel ısınma, dünyanın ortalama sıcaklık değerlerindeki iklim değişikliğine y...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağış
sıcaklık
iklim
ortalama
maksimum
minimum


6. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

ÖZET. i

SUMMARY. ii

TEŞEKKÜR. iii

ŞEKİLLER DİZİNİ. iv

ÇİZELGELER DİZİNİ. ix

1.GİRİŞ . 1

1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı . 2

1.2.Çalışma Yöntemleri. 2

1.3. Çalışma Alanı ve Örneklem. 2

2. İKLİMSEL ÖZELLİKLER ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ. 5

2.1. Dünya Atmosferi. 5

2.2. Hava ve İklim. 7

2.3. Sera Etkisi . 9

2.4. İklim Değişikliği ve Çevre.10

2.4.1. Sera gazları ve etkileri

11

2.4.2.Fosil yakıtlar ve etkileri

12

2.5. Küresel İklim Değişikliğine Küresel Yaklaşım

14

2.6. Türkiyenin Genel İklimsel Özellikleri

16

2.7. Temel Meteorolojik Kavramlar

17

3.SEÇİLEN BAZI İSTASYONLARA AİT METEOROLOJİK PARAMETRELERİN

DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ .20

3.1.Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesi.20

3.1.1. Akdeniz Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .21

3.1.2. Karadeniz Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .21

3.1.3. Marmara Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .23

3.1.4. Ege Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .25

3.1.5. İç Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .28

3.1.6. Doğu Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenme.28

3.1.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin minimum, maksimum ve ortalama

sıcaklık İncelenmesi .30

3.2. Aylık Yağış Değerlerinin İncelenmesi.32

6

İlgili Kaynaklarsingle.php