Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Basınç (mb)

1020 1000
980 960 940 920 900 880

Adana Antalya Hatay Isparta

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.72. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

Nem (%)

90 Hatay

85 Isparta

80

Adana Antalya

75

70

65

60

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil
90

3.73.

AHkadtaeyniz

Bölgesi

illerine

ait

ocak

ayları

aylık

ortalama

nem

değişimi

Adana

80 Antalya

Isparta

70

60

50

40

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.74. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

3.3.2. Karadeniz Bölgesi kıyaslamaları
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.75); Zonguldak, Gümüşhane illerinde ciddi artışlar görülürken, Artvin ilinde önemli sayılabilecek oranlarda basınç azalışları gözlenmiştir. Sinop İlindeki azalışlar önemsenecek boyutta değildir.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.76), Gümüşhane ilinde artış olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde azalış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Artvin ilinin basınç miktarlarındaki azalışlar ciddi seviyelerdedir.
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.77); Gümüşhane ilinin dışındaki diğer illerde azalış olduğu görülmüştür. Zonguldak ve Sinop illerindeki düşüş ve Gümüşhane ilindeki azalışlar dikkat çekici seviyelerdedir. Ancak Artvin ilindeki düşüşler önemli sayılabilecek seviyede değildir.

4560. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ayları
illerin
ocak
bölgesi
temmuz
yıllar


60. SAYFA ICERIGI

Basınç (mb)

1020 1000
980 960 940 920 900 880

Adana Antalya Hatay Isparta

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.72. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

Nem (%)

90 Hatay

85 Isparta

80

Adana Antalya

75

70

65

60

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil
90

3.73.

AHkadtaeyniz

Bölgesi

illerine

ait

ocak

ayları

aylık

ortalama

nem

değişimi

Adana

80 Antalya

Isparta

70

60

50

40

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.74. Akdeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

3.3.2. Karadeniz Bölgesi kıyaslamaları
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.75); Zonguldak, Gümüşhane illerinde ciddi artışlar görülürken, Artvin ilinde önemli sayılabilecek oranlarda basınç azalışları gözlenmiştir. Sinop İlindeki azalışlar önemsenecek boyutta değildir.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.76), Gümüşhane ilinde artış olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde azalış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Artvin ilinin basınç miktarlarındaki azalışlar ciddi seviyelerdedir.
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.77); Gümüşhane ilinin dışındaki diğer illerde azalış olduğu görülmüştür. Zonguldak ve Sinop illerindeki düşüş ve Gümüşhane ilindeki azalışlar dikkat çekici seviyelerdedir. Ancak Artvin ilindeki düşüşler önemli sayılabilecek seviyede değildir.

45

İlgili Kaynaklarsingle.php