Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.78), Zonguldak ilinde önemli oranda düşüş olduğu görülürken, Gümüşhanenin nem değerlerinde önemli oranda artış olduğu gözlenmiştir. Sinop ve Artvin illerindeki düşüşler önemli sayılabilecek seviyelerde değildir.

Basınç (mb)

1020 1000
980 960 940 920 900 880 860

Sinop Artvin

Zonguldak Gümüşhane

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.75. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Basınç (mb)

1020 1000
980 960 940 920 900 880 860

Sinop Artvin

Zonguldak Gümüşhane

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar

Zonguldak

87Ş50 ekil

3.76.

Sinop
KaraAGdrüetmvninüişzhaBneölgesi

illerine

ait

temmuz

ayları

aylık

ortalama

basınç

değişimi

70

65

60

55

50

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Yıllar
Şekil 3.77. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

Nem (%)

Zonguldak

94 88 82

Sinop Artvin Gümüşhane

76

70

64

58

52

46

40

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Yıllar
Şekil 3.78. Karadeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi

3.3.3.Marmara Bölgesi kıyaslamaları
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.79); tüm illerde ciddi basınç artışları olduğunu ortaya koymuştur.

4661. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

temmuz
değişimi
ortalama
aylık
ayları
ocak


61. SAYFA ICERIGI

Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.78), Zonguldak ilinde önemli oranda düşüş olduğu görülürken, Gümüşhanenin nem değerlerinde önemli oranda artış olduğu gözlenmiştir. Sinop ve Artvin illerindeki düşüşler önemli sayılabilecek seviyelerde değildir.

Basınç (mb)

1020 1000
980 960 940 920 900 880 860

Sinop Artvin

Zonguldak Gümüşhane

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.75. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Basınç (mb)

1020 1000
980 960 940 920 900 880 860

Sinop Artvin

Zonguldak Gümüşhane

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar

Zonguldak

87Ş50 ekil

3.76.

Sinop
KaraAGdrüetmvninüişzhaBneölgesi

illerine

ait

temmuz

ayları

aylık

ortalama

basınç

değişimi

70

65

60

55

50

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Yıllar
Şekil 3.77. Karadeniz Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

Nem (%)

Zonguldak

94 88 82

Sinop Artvin Gümüşhane

76

70

64

58

52

46

40

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Yıllar
Şekil 3.78. Karadeniz Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi

3.3.3.Marmara Bölgesi kıyaslamaları
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.79); tüm illerde ciddi basınç artışları olduğunu ortaya koymuştur.

46

İlgili Kaynaklarsingle.php