Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.3.4. Ege Bölgesi kıyaslamaları
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.83); tüm illerde artış olduğu görülmüştür. Özellikle Kütahya ve Aydın illerinin basınç artışı dikkat çekici seviyelerdedir. Diğer illerdeki artışlar çokta önemli seviyelere de artışa uğramamıştır. Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.84), Kütahya ilinde artış olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde azalış olduğu gözlenmiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.85); İllerin tamamında bir düşüş olduğu görülmüştür. Özellikle Aydın, Afyon ve Kütahya illerinin nem değerlerindeki düşüşler dikkat çekici seviyelerdedir. Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.86), illerin tamamında ciddi nem artışlarının olduğu görülmüştür.

Basınç (mb)

Basınç (mb)

1040 1020 1000
980 960 940 920 900 880

İzmir Aydın Kütahya Afyon

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.83. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

1020 1000
980 960 940 920 900 880

İzmir Aydın Kütahya Afyon

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.84. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

Nem (%)

Kütahya 94 Afyon 89 Aydın 84 İzmir
79
74
69
64

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Yıllar
Şekil 3.85. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

82

Kütahya Afyon

75 İzmir

68 Aydın

61

54

47

40

33

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.86. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi
4863. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölgesi
illerine
yıllar
ocak
ayları
illerin


63. SAYFA ICERIGI

3.3.4. Ege Bölgesi kıyaslamaları
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.83); tüm illerde artış olduğu görülmüştür. Özellikle Kütahya ve Aydın illerinin basınç artışı dikkat çekici seviyelerdedir. Diğer illerdeki artışlar çokta önemli seviyelere de artışa uğramamıştır. Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.84), Kütahya ilinde artış olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde azalış olduğu gözlenmiştir.
Ege Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.85); İllerin tamamında bir düşüş olduğu görülmüştür. Özellikle Aydın, Afyon ve Kütahya illerinin nem değerlerindeki düşüşler dikkat çekici seviyelerdedir. Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.86), illerin tamamında ciddi nem artışlarının olduğu görülmüştür.

Basınç (mb)

Basınç (mb)

1040 1020 1000
980 960 940 920 900 880

İzmir Aydın Kütahya Afyon

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.83. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

1020 1000
980 960 940 920 900 880

İzmir Aydın Kütahya Afyon

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.84. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

Nem (%)

Kütahya 94 Afyon 89 Aydın 84 İzmir
79
74
69
64

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Yıllar
Şekil 3.85. Ege Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

82

Kütahya Afyon

75 İzmir

68 Aydın

61

54

47

40

33

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.86. Ege Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi
48

İlgili Kaynaklarsingle.php