Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.3.5. İç Anadolu Bölgesi kıyaslamaları

İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.87); tüm illerde artış olduğu görülmüştür. Sivas, Ankara ve Nevşehir illerinin basınç değerlerindeki artış dikkat çekici boyuttadır. Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.88), bölge illerinin tamamında artış olduğu görülürken, Ankara ve Nevşehir illerinin bölge içinde dikkat çeken basınç artışlarına uğradığı anlaşılmıştır.

Bu bölge İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında da (Şekil 3.89); İllerin tamamında ciddi nem düşüşleri olduğu anlaşılmıştır. Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.90), İllerin tamamında artış olduğu görülmüştür. Konya ilinin dışındaki diğer illerin nem oranlarındaki artış önemli seviyelerdedir.

Basınç (mb)

Ankara

930 920

Konya NSievvaşsehir

910

900

890

880

870

860

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.87. İç Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Basınç (mb)

Nem (%)

920

910

900

890

Ankara

Konya

880 Nevşehir Sivas

870

860

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.88. İç Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Sivas 90 Ankara
Konya 85 Nevşehir 80 75 70 65
Yıllar
Şekil 3.89. İç Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi
Sivas 71 Nevşehir 66 Konya 61 Ankara 56 51 46 41 36 31 26

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil

3.90.

İç

Yıllar
Anadolu

Bölgesi

illerine

ait

temmuz

ayları

aylık

ortalama

nem

değişimi

49

Nem (%)64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölgesi
illerine
yıllar
ocak
ayları
illerin


64. SAYFA ICERIGI

3.3.5. İç Anadolu Bölgesi kıyaslamaları

İç Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.87); tüm illerde artış olduğu görülmüştür. Sivas, Ankara ve Nevşehir illerinin basınç değerlerindeki artış dikkat çekici boyuttadır. Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.88), bölge illerinin tamamında artış olduğu görülürken, Ankara ve Nevşehir illerinin bölge içinde dikkat çeken basınç artışlarına uğradığı anlaşılmıştır.

Bu bölge İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında da (Şekil 3.89); İllerin tamamında ciddi nem düşüşleri olduğu anlaşılmıştır. Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.90), İllerin tamamında artış olduğu görülmüştür. Konya ilinin dışındaki diğer illerin nem oranlarındaki artış önemli seviyelerdedir.

Basınç (mb)

Ankara

930 920

Konya NSievvaşsehir

910

900

890

880

870

860

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.87. İç Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Basınç (mb)

Nem (%)

920

910

900

890

Ankara

Konya

880 Nevşehir Sivas

870

860

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.88. İç Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Sivas 90 Ankara
Konya 85 Nevşehir 80 75 70 65
Yıllar
Şekil 3.89. İç Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi
Sivas 71 Nevşehir 66 Konya 61 Ankara 56 51 46 41 36 31 26

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Şekil

3.90.

İç

Yıllar
Anadolu

Bölgesi

illerine

ait

temmuz

ayları

aylık

ortalama

nem

değişimi

49

Nem (%)

İlgili Kaynaklarsingle.php