Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.3.6. Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.91); Iğdır ilinde düşüş görülürken, diğer illerde ciddi basınç artışlarının olduğu anlaşılmıştır. Iğdır ilindeki basınç azalışı önemli bir düşüşe sahip değildir.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.92), Erzurum ve Van illerinde ciddi basınç artışları görülürken, Iğdır ve Hakkari illerinde önemsenmeyecek oranda düşüş olduğu anlaşılmıştır.
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.93); Iğdır ve Van illerinde bir düşüş olduğu görülürken, Hakkari ve Erzurum illerinde artış olduğu anlaşılmıştır. İllerin tamamındaki düşüşler ve azalışlar ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.94), Iğdır ilinin dışındaki illerde artış olduğu görülmüştür. Tüm İllerdeki artış ve düşüşler ciddi seviyelerdedir.

Basınç (mb)

940

920

900 Iğdır

880 Van

860 840

Hakkari Erzurum

820

800

780

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.91. D. Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Basınç (mb)

940 920 900 Iğdır 880 Van 860 Hakkari 840 Erzurum 820 800
Yıllar
Şekil 3.92. D. Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Erzurum

90

Iğdır Van

85 Hakkari

80

75

70

65

60

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.93. D. Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

5065. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değişimi
aylık
yıllar
illerin
illerine
ortalama


65. SAYFA ICERIGI

3.3.6. Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.91); Iğdır ilinde düşüş görülürken, diğer illerde ciddi basınç artışlarının olduğu anlaşılmıştır. Iğdır ilindeki basınç azalışı önemli bir düşüşe sahip değildir.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.92), Erzurum ve Van illerinde ciddi basınç artışları görülürken, Iğdır ve Hakkari illerinde önemsenmeyecek oranda düşüş olduğu anlaşılmıştır.
Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarında (Şekil 3.93); Iğdır ve Van illerinde bir düşüş olduğu görülürken, Hakkari ve Erzurum illerinde artış olduğu anlaşılmıştır. İllerin tamamındaki düşüşler ve azalışlar ciddi seviyelerdedir.
Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.94), Iğdır ilinin dışındaki illerde artış olduğu görülmüştür. Tüm İllerdeki artış ve düşüşler ciddi seviyelerdedir.

Basınç (mb)

940

920

900 Iğdır

880 Van

860 840

Hakkari Erzurum

820

800

780

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar
Şekil 3.91. D. Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Basınç (mb)

940 920 900 Iğdır 880 Van 860 Hakkari 840 Erzurum 820 800
Yıllar
Şekil 3.92. D. Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Erzurum

90

Iğdır Van

85 Hakkari

80

75

70

65

60

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar

Şekil 3.93. D. Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama nem değişimi

Nem (%)

50

İlgili Kaynaklarsingle.php