Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Nem (%)

Erzurum

75 Iğdır

68

Van Hakkari

61

54

47

40

33

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.94. D. Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi

3.3.7. Güney Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.95); Diyarbakır ilinin dışındaki tüm illerde artış olduğu görülmüştür. Mardin, Elazığ ve Gaziantep İllerine ait basınç değerleri dikkat ciddi biçimde artmıştır.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.96), Diyarbakır ilinde düşüş olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Mardin, Elazığ ve Gaziantep illerindeki basınç miktarlarındaki artışlar ciddi seviyelerdedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarındaki düşüşler (Şekil 3.97); tüm illerin nem oranlarında ciddi seviyelerdedir. Karasal iklim özelliğinin görüldüğü bölgede özellikle Mardin ilinin nem seviyelerindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.98), Diyarbakır ilinin dışındaki illerde artış eğiliminde olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Gaziantep, Elazığ ve Mardin illerindeki nem oranındaki artış ciddi seviyelerdedir. Diyarbakır ilinin nem değerlerindeki düşüşte ciddi seviyelerdedir.

Basınç (mb)

Diyarbakır

Gaziantep

950 Elazığ

Mardin

940

930

920

910

900

890

880

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Basınç (mb)

Yıllar
Şekil 3.95. G.D. Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Diyarbakır

Gaziantep

940 930

EMlaarzdığin

920

910

900

890

880

870

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar

Şekil 3.96. G.D. Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

5166. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aylık
illerin
ocak
yıllar
bölgesi
illerine


66. SAYFA ICERIGI

Nem (%)

Erzurum

75 Iğdır

68

Van Hakkari

61

54

47

40

33

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Yıllar
Şekil 3.94. D. Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama nem değişimi

3.3.7. Güney Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama basınçlarında (Şekil 3.95); Diyarbakır ilinin dışındaki tüm illerde artış olduğu görülmüştür. Mardin, Elazığ ve Gaziantep İllerine ait basınç değerleri dikkat ciddi biçimde artmıştır.
Temmuz aylarının ortalama basınç değerlendirmesinde (Şekil 3.96), Diyarbakır ilinde düşüş olduğu görülürken, diğer illerin tamamının basınç değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Özellikle Mardin, Elazığ ve Gaziantep illerindeki basınç miktarlarındaki artışlar ciddi seviyelerdedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama nem miktarlarındaki düşüşler (Şekil 3.97); tüm illerin nem oranlarında ciddi seviyelerdedir. Karasal iklim özelliğinin görüldüğü bölgede özellikle Mardin ilinin nem seviyelerindeki düşüş önemli sayılabilecek seviyelerdedir.
Temmuz aylarının ortalama nem değerlendirmesinde (Şekil 3.98), Diyarbakır ilinin dışındaki illerde artış eğiliminde olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Gaziantep, Elazığ ve Mardin illerindeki nem oranındaki artış ciddi seviyelerdedir. Diyarbakır ilinin nem değerlerindeki düşüşte ciddi seviyelerdedir.

Basınç (mb)

Diyarbakır

Gaziantep

950 Elazığ

Mardin

940

930

920

910

900

890

880

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Basınç (mb)

Yıllar
Şekil 3.95. G.D. Anadolu Bölgesi illerine ait ocak ayları aylık ortalama basınç değişimi

Diyarbakır

Gaziantep

940 930

EMlaarzdığin

920

910

900

890

880

870

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Yıllar

Şekil 3.96. G.D. Anadolu Bölgesi illerine ait temmuz ayları aylık ortalama basınç değişimi

51

İlgili Kaynaklarsingle.php