Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


4. TÜRKİYEDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez çalışmasında 28 ilin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık değerlerindeki değişimler grafiklere dökülmüş ve regresyon eğilim çizgilerinden iklimin değişim aralıkları belirlenmiştir (Çizelge 4.1.). Sonrasında iller ve bölge bazında değişimin eğilim gösterdiği aralıklar ortaya çıkarılmıştır (Çizelge 4.2). Ocak ve Temmuz ayları değerlendirmeleri baz alınarak yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Çizelge 4.1.de tüm meteorolojik verilerin 20072020 yılları arasında göstermiş olduğu değişim aralığı rakamsal değer olarak ortaya konulmuştur. Böylece Türkiyenin coğrafi bölgeleri hakkında çeşitli bulgular ortaya çıkmıştır.
Çizelge 4.2.den de görüleceği üzere Ocak ve Temmuz aylarında çalışma alanı olarak seçilen 28 ilde iklim verilerindeki değişim ortaya konulmuştur. Çizelgede ortaya çıkan en dikkat çekici durum Türkiyenin sıcaklık değerlerinde genel bir artış olduğu, yağış değerlerinde düşüş periyodu içerisinde olduğu, basınç değerlerinde düşüş olduğu nem değerlerinde ise kararsız bir hal izlediğidir. Çizelgede ocak ve temmuz ayları ayrı ayrı incelendiğinde sonuçların daha ayrıntılı bir şekilde değişim gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır.
Tüm bölgelerde Ocak ve Temmuz ayları ayrımı yapılmadan maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık değerlerinde genel olarak bir artış gözlenmektedir. Ayrıca aylık toplam yağış, aylık maksimum yağış, aylık ortalama basınç ve aylık ortalama nem miktarlarının gelecekteki seyri hakkında Türkiye genelinde bir yorum yapmaktansa bölgelerde ve illerde artış veya azalma olduğunu söylemenin daha belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Tez kapsamında Ocak ve Temmuz ayları baz alınarak bölgeler ve illerdeki dolayısıyla Türkiyedeki değişimler irdelenmiştir.
Bir bölgede iklimin değiştiğini, sıcaklığın uzun yıllar ölçümü yapılmış meteorolojik verilerin normal seyrinden önemli sayılabilecek derecelerde sapmalar göstermesiyle anlamak mümkündür.
İklim değişikliği, soğuma periyodunda olması gereken Dünyanın, insan etkilerinin de etkisiyle ısınma periyoduna girmesi olarak bilinmektedir. Bir yerin genel sıcaklığı hakkında bilgi sahibi olmak için o yerin uzun yıllar boyunca ölçümü yapılan ortalama sıcaklık değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Maksimum ve minimum sıcaklık değerleri ise ölçüm yapılan yerde olağan dışı iklim olaylarının gerçekleştiği durumları ifade etmektedir.
Meteorolojik verilerden aylık toplam yağış 1 ay boyunca bölgeye düşen toplam yağış miktarını ifade etmektedir. Bu da bölgelerin yağış rejimi hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır. Maksimum yağış ise bir ayda en fazla yağan maksimum yağış değerlerini ifade etmektedir ve bölgedeki yine olağan dışı hava olaylarının açıklanmasına yardımcı olmaktadır.
Ortalama basınç ve ortalama nem değerleri ise o bölgenin genel basınç ve nem rejimi hakkında bilgi vermektedir ve bu ölçüm sonuçları normal iklim değişiminin devam ettiğini ifade etmektedir.
5368. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

temmuz
ocak
yağış
sıcaklık
değer
ayları


68. SAYFA ICERIGI

4. TÜRKİYEDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez çalışmasında 28 ilin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık değerlerindeki değişimler grafiklere dökülmüş ve regresyon eğilim çizgilerinden iklimin değişim aralıkları belirlenmiştir (Çizelge 4.1.). Sonrasında iller ve bölge bazında değişimin eğilim gösterdiği aralıklar ortaya çıkarılmıştır (Çizelge 4.2). Ocak ve Temmuz ayları değerlendirmeleri baz alınarak yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Çizelge 4.1.de tüm meteorolojik verilerin 20072020 yılları arasında göstermiş olduğu değişim aralığı rakamsal değer olarak ortaya konulmuştur. Böylece Türkiyenin coğrafi bölgeleri hakkında çeşitli bulgular ortaya çıkmıştır.
Çizelge 4.2.den de görüleceği üzere Ocak ve Temmuz aylarında çalışma alanı olarak seçilen 28 ilde iklim verilerindeki değişim ortaya konulmuştur. Çizelgede ortaya çıkan en dikkat çekici durum Türkiyenin sıcaklık değerlerinde genel bir artış olduğu, yağış değerlerinde düşüş periyodu içerisinde olduğu, basınç değerlerinde düşüş olduğu nem değerlerinde ise kararsız bir hal izlediğidir. Çizelgede ocak ve temmuz ayları ayrı ayrı incelendiğinde sonuçların daha ayrıntılı bir şekilde değişim gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır.
Tüm bölgelerde Ocak ve Temmuz ayları ayrımı yapılmadan maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık değerlerinde genel olarak bir artış gözlenmektedir. Ayrıca aylık toplam yağış, aylık maksimum yağış, aylık ortalama basınç ve aylık ortalama nem miktarlarının gelecekteki seyri hakkında Türkiye genelinde bir yorum yapmaktansa bölgelerde ve illerde artış veya azalma olduğunu söylemenin daha belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Tez kapsamında Ocak ve Temmuz ayları baz alınarak bölgeler ve illerdeki dolayısıyla Türkiyedeki değişimler irdelenmiştir.
Bir bölgede iklimin değiştiğini, sıcaklığın uzun yıllar ölçümü yapılmış meteorolojik verilerin normal seyrinden önemli sayılabilecek derecelerde sapmalar göstermesiyle anlamak mümkündür.
İklim değişikliği, soğuma periyodunda olması gereken Dünyanın, insan etkilerinin de etkisiyle ısınma periyoduna girmesi olarak bilinmektedir. Bir yerin genel sıcaklığı hakkında bilgi sahibi olmak için o yerin uzun yıllar boyunca ölçümü yapılan ortalama sıcaklık değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Maksimum ve minimum sıcaklık değerleri ise ölçüm yapılan yerde olağan dışı iklim olaylarının gerçekleştiği durumları ifade etmektedir.
Meteorolojik verilerden aylık toplam yağış 1 ay boyunca bölgeye düşen toplam yağış miktarını ifade etmektedir. Bu da bölgelerin yağış rejimi hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır. Maksimum yağış ise bir ayda en fazla yağan maksimum yağış değerlerini ifade etmektedir ve bölgedeki yine olağan dışı hava olaylarının açıklanmasına yardımcı olmaktadır.
Ortalama basınç ve ortalama nem değerleri ise o bölgenin genel basınç ve nem rejimi hakkında bilgi vermektedir ve bu ölçüm sonuçları normal iklim değişiminin devam ettiğini ifade etmektedir.
53

İlgili Kaynaklarsingle.php