Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.2.1. Akdeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .32

3.2.2. Karadeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .35

3.2.3. Marmara Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .36

3.2.4. Ege Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi

38

3.2.5. İç Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .38

3.2.6. Doğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .40

3.2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .42

3.3. Aylık Ortalama Basınç ve Ortalama Nem Değerlerinin İncelenmesi .43

3.3.1. Akdeniz Bölgesi kıyaslamaları.44

3.3.2. Karadeniz Bölgesi kıyaslamaları .45

3.3.3.Marmara Bölgesi kıyaslamaları .46

3.3.4. Ege Bölgesi kıyaslamaları .48

3.3.5. İç Anadolu Bölgesi kıyaslamaları .49

3.3.6. Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları .50

3.3.7. Güney Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları .51

4. TÜRKİYEDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.53

5. TARTIŞMA ve SONUÇLAR .68

6. KAYNAKLAR .71

7. ÖZGEÇMİŞ.73

77. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yapay sinir ağlarının iklim bölgelerinin belirlenmesinde kullanılması ve Ward metodu ile karşılaştırılması - Sayfa 40
Çizelge 1.1’de ise çalışmada bulunan yağış rejimi bölgelerinin özellikleri kısaca özetlenmiştir. Çizelge 1.1’de Türkeş (1996) bulduğu yağış bölgelerinin özellikleri ve istasyon sayıları görülmektedir. Marmara Bölgesi geçiş (değişim bölgesi) olarak adlandırılmıştır. Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi birleşmiş durumdadır. Yağış tutarlarının Türkiye’nin farklı bölgeleri üzerinde gösterdigi mevsimler ara...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akdeniz
bölgesi
anadolu
karadeniz
ortalama
yağış


7. SAYFA ICERIGI

3.2.1. Akdeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .32

3.2.2. Karadeniz Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .35

3.2.3. Marmara Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .36

3.2.4. Ege Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi

38

3.2.5. İç Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .38

3.2.6. Doğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .40

3.2.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin aylık toplam yağış ve

aylık maksimum yağış incelenmesi .42

3.3. Aylık Ortalama Basınç ve Ortalama Nem Değerlerinin İncelenmesi .43

3.3.1. Akdeniz Bölgesi kıyaslamaları.44

3.3.2. Karadeniz Bölgesi kıyaslamaları .45

3.3.3.Marmara Bölgesi kıyaslamaları .46

3.3.4. Ege Bölgesi kıyaslamaları .48

3.3.5. İç Anadolu Bölgesi kıyaslamaları .49

3.3.6. Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları .50

3.3.7. Güney Doğu Anadolu Bölgesi kıyaslamaları .51

4. TÜRKİYEDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.53

5. TARTIŞMA ve SONUÇLAR .68

6. KAYNAKLAR .71

7. ÖZGEÇMİŞ.73

7

İlgili Kaynaklarsingle.php