Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Marmara Bölgesinde de genel olarak bir sıcaklık artışı söz konusudur. Sıcaklığın artışında sanayi bölgesi olmasının önemli bir rolü vardır. Sanayinin başkenti olarak nitelendirilen bölge, aşırı sera gazı salınımları sebebiyle ısınma periyodunda bulunmaktadır. Yağış profili kararsız bir yapıdadır. Bölge içindeki İller farklılık gösteren bir yağış rejimi içersinde bulunmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında genel olarak basınç artışı görülmektedir. Ocak aylarında nem oranlarında genel bir azalma, Temmuz aylarında ise genel bir artış söz konusudur. Bölge kuzeyinde Karadeniz, ortasında Marmara denizi, batısında Ege deniziyle çevrili olduğu için nemli bir havaya sahiptir. Ocak aylarında hava ısınırken nem oranı azalacak ve dolayısıyla yağış miktarı düşecektir. Yağışların düşmesi bölgede su sorunu yaşanmasına neden olacaktır. Temmuz ayında sıcaklık yükselirken nemim artması ve önemsiz oranlarda yağış gerçekleşmesi yaşanacak su sıkıntısına bir çare olmayacaktır.
Ege Bölgesinde hava sıcaklıkları da genel olarak yükselme eğilimi göstermektedir. Bölgenin batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Bölgenin genel yağış rejimi Ocak aylarında giderek azalan, Temmuz aylarında ise giderek artan bir eğilim göstermektedir. Bölgede Ocak ayında artan bir basınç eğilimi görülürken, Temmuz aylarında kararsız bir yapı taşıdığı anlaşılmıştır. Nem Ocak aylarında azalırken, Temmuz aylarında düşüş eğilimi göstermiştir. Ocak ve Temmuz ayları baz alınarak bölge ikliminin kışları sıcaklık artarken nem oranının azaldığı ve yağışlarında azaldığı, Yazın yine sıcaklık artarken nem oranında ilden ile farklılık gösteren bir nem oluştuğu ve yağış miktarının da arttığı görülmüştür. Yani bölge sıcaklığın giderek arttığı Havanın taşıyabileceği basınç ve nem oranının azaldığı kurak bir iklime doğru gitmektedir. Sonucunda ise su sıkıntısı yaşanması kaçınılmaz bir gerçektir.
Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık değerlerinde genel olarak artış gözlenmiştir. Bölge, sert karasal iklim özelliklerine sahiptir ve deniz seviyesinden yüksekliği en fazla olan bir konumdadır. Ocak ve Temmuz aylarında genel olarak yağış miktarlarında azalış eğilimine girmesi söz konusudur. Basınç değerleri bölge içindeki iller arasında farklılıklar göstermektedir. Ocak ayı nem oranlarında da farklılıklar gösteren bölge, Temmuz ayı nem oranlarında artma eğilimi içerisindedir. Bölge kış aylarında hava sıcaklığı artışı İller arasında değişkenlik gösteren bir yapıda bulurken, yaz aylarında ise sıcaklığın giderek arttığı ve yaz yağışlarının arttığı nemli bir bölge haline dönüşmektedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde de genel olarak bir sıcaklık artışı vardır. Ocak ve Temmuz ayları baz alınarak söylenecek olursa; bölgede hem yaz hem de kış aylarında yağış miktarları azalırken, basınç miktarları artmaktadır. Ocak aylarında nem oranları azalırken, Temmuz aylarında nem oranları artmaktadır. Bölgedeki iklim verileri arasında basınç artarken nemim azaldığına dair bir bağlantının kurulması doğru bir yaklaşım olacaktır. Kışları çok nadiren soğuk geçen bölge giderek artan bir hava sıcaklığı ile kışları nem oranının da azalmasıyla birlikte giderek kuraklaşan ve susuzluğun yaşandığı bir bölge haline gelecektir. Yazları normalde sıcak geçen bölge sıcaklığın giderek artmasıyla ve yine yazları toplam yağışın çok az bir kısmını alması nedeniyle yağışın olduğu ama kuraklaşan su kaynaklarının azaldığı bir bölge haline gelecektir.
5772. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Muğla-Fethiye ormanlarında yangın sorunu, yangınların dağılımı ve yangınlar üzerinde etkili olan ekolojik faktörler - Sayfa 33
nedenle havanın bağıl nem değerleri de yüksektir. Buharlaşma olayı çok az, ancak etkili hava kütleleri nedeniyle bulutluluk oranı yüksek ve sıcaklıkla yağış düşmektedir. Yaz aylarında ise bağıl nem ve bulutluluk oranları azalır, sıcaklık artar ve güneşlenme süreleri uzar. Bağıl nemin yüksek olduğu kış mevsiminde yüksek oranda nem taşıyan hava, zeminden buharlaşma ve bitki terlemesi gibi yollarla d...

72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ocak
genel
sıcaklık
hava
yağış
sıcak


72. SAYFA ICERIGI

Marmara Bölgesinde de genel olarak bir sıcaklık artışı söz konusudur. Sıcaklığın artışında sanayi bölgesi olmasının önemli bir rolü vardır. Sanayinin başkenti olarak nitelendirilen bölge, aşırı sera gazı salınımları sebebiyle ısınma periyodunda bulunmaktadır. Yağış profili kararsız bir yapıdadır. Bölge içindeki İller farklılık gösteren bir yağış rejimi içersinde bulunmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında genel olarak basınç artışı görülmektedir. Ocak aylarında nem oranlarında genel bir azalma, Temmuz aylarında ise genel bir artış söz konusudur. Bölge kuzeyinde Karadeniz, ortasında Marmara denizi, batısında Ege deniziyle çevrili olduğu için nemli bir havaya sahiptir. Ocak aylarında hava ısınırken nem oranı azalacak ve dolayısıyla yağış miktarı düşecektir. Yağışların düşmesi bölgede su sorunu yaşanmasına neden olacaktır. Temmuz ayında sıcaklık yükselirken nemim artması ve önemsiz oranlarda yağış gerçekleşmesi yaşanacak su sıkıntısına bir çare olmayacaktır.
Ege Bölgesinde hava sıcaklıkları da genel olarak yükselme eğilimi göstermektedir. Bölgenin batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Bölgenin genel yağış rejimi Ocak aylarında giderek azalan, Temmuz aylarında ise giderek artan bir eğilim göstermektedir. Bölgede Ocak ayında artan bir basınç eğilimi görülürken, Temmuz aylarında kararsız bir yapı taşıdığı anlaşılmıştır. Nem Ocak aylarında azalırken, Temmuz aylarında düşüş eğilimi göstermiştir. Ocak ve Temmuz ayları baz alınarak bölge ikliminin kışları sıcaklık artarken nem oranının azaldığı ve yağışlarında azaldığı, Yazın yine sıcaklık artarken nem oranında ilden ile farklılık gösteren bir nem oluştuğu ve yağış miktarının da arttığı görülmüştür. Yani bölge sıcaklığın giderek arttığı Havanın taşıyabileceği basınç ve nem oranının azaldığı kurak bir iklime doğru gitmektedir. Sonucunda ise su sıkıntısı yaşanması kaçınılmaz bir gerçektir.
Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık değerlerinde genel olarak artış gözlenmiştir. Bölge, sert karasal iklim özelliklerine sahiptir ve deniz seviyesinden yüksekliği en fazla olan bir konumdadır. Ocak ve Temmuz aylarında genel olarak yağış miktarlarında azalış eğilimine girmesi söz konusudur. Basınç değerleri bölge içindeki iller arasında farklılıklar göstermektedir. Ocak ayı nem oranlarında da farklılıklar gösteren bölge, Temmuz ayı nem oranlarında artma eğilimi içerisindedir. Bölge kış aylarında hava sıcaklığı artışı İller arasında değişkenlik gösteren bir yapıda bulurken, yaz aylarında ise sıcaklığın giderek arttığı ve yaz yağışlarının arttığı nemli bir bölge haline dönüşmektedir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde de genel olarak bir sıcaklık artışı vardır. Ocak ve Temmuz ayları baz alınarak söylenecek olursa; bölgede hem yaz hem de kış aylarında yağış miktarları azalırken, basınç miktarları artmaktadır. Ocak aylarında nem oranları azalırken, Temmuz aylarında nem oranları artmaktadır. Bölgedeki iklim verileri arasında basınç artarken nemim azaldığına dair bir bağlantının kurulması doğru bir yaklaşım olacaktır. Kışları çok nadiren soğuk geçen bölge giderek artan bir hava sıcaklığı ile kışları nem oranının da azalmasıyla birlikte giderek kuraklaşan ve susuzluğun yaşandığı bir bölge haline gelecektir. Yazları normalde sıcak geçen bölge sıcaklığın giderek artmasıyla ve yine yazları toplam yağışın çok az bir kısmını alması nedeniyle yağışın olduğu ama kuraklaşan su kaynaklarının azaldığı bir bölge haline gelecektir.
57

İlgili Kaynaklarsingle.php