Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Karadeniz Bölgesinde de genel olarak sıcaklık artışı vardır. Bölgenin Ocak ayları yağışlarında azalma, Temmuz ayı yağışlarında artma eğilimi vardır. Bölgede Ocak ayında görülen nem oranında kararsızlık eğilimi gözlenirken, Temmuz ayına ait yağışlarda artış görülmektedir. Ocak ortalama basınç değerlerinde kararsızlık görülürken, Temmuz basınç değerlerinde azalış eğilimleri görülmüştür. Bölgenin hem Ocak hem de Temmuz aylarına ait nem oranlarında azalma olduğu anlaşılmıştır. Bölgenin genel iklim yapısı itibariyle sürekli nemli ve yağışlı olduğu bilinmektedir. Ancak hem yazları hem de kışları giderek artan bir sıcaklık periyodu içine giren bölge, basınç ve nem değerlerinde de azalma eğilimine girdiği zaman yağışların azalmasına neden olduğu gibi, ülkenin akciğerleri olan bölgede, ormanlarının hızla azalmasına ve su sıkıntılarının yaşanmasına neden olacaktır.
İklim analizlerinin yapıldığı çalışmalarda Türkiye de maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık değerlerinin periyodunda artma olduğu anlaşılmıştır. Ocak ve Temmuz ayları için ayrı ayrı yapılan analizlerin sonucunda da aynı tablo ortaya çıkmıştır. Ülkede maksimum sıcaklığın artması kuraklaşma ve çölleşme riskini arttıran bir faktörün oluştuğunu ortaya koyarken, minimum sıcaklık değerlerindeki artış ısınmak amacıyla kullanılan enerji kaynaklarının daha fazla tüketilerek sera gazı yayılım miktarının artmasına neden olacaktır. Ülkenin ortalama sıcaklık değerleri nedeniyle, iklim rejiminin subtropikal iklim kuşağından daha sıcak bir kuşağa geçmesine olabileceğini söylemek mümkündür. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan iklim analizine göre Türkiyeyi önümüzdeki yıllarda daha sıcak yaz ve kış mevsimleri beklemektedir. Yaşanacak soğuk havalar ise daha şiddetli şekilde kendini gösterecektir.
Türkiye de Ocak aylarına ait toplam yağış periyodunda genel bir azalma olduğu görülmektedir. Bu azalma en çok yağışı kış ve ilkbaharda alan ülkenin su sıkıntısı yaşamasına neden olurken ekosistemlerde canlı popülasyon dengesinin bozulmasına yol açacaktır.
Yine Ocak aylarının maksimum yağış değerlerinin periyodunda genel bir artış olduğu görülmüştür. Yağış miktarlarındaki artış eğilimi ülkenin meteorolojide olağan dışı olaylar diye nitelenen afetler (sel, fırtına, don.) ile daha çok karşılaşma ihtimalini ortaya çıkartacak ve tarım arazilerinin yağışlar nedeniyle fazlasıyla zarar görmesine neden olacaktır.
Temmuz ayı toplam yağış değeri incelendiğinde genel bir yağış artışı gözlenirken, artan hava sıcaklıklarının da etkisiyle daha nemli havaların oluşmasına neden olacaktır.
Ülke genelinde Temmuz ayı maksimum yağış değerlerinin bir kısmında artış görülürken, bir kısmında da azalma gözlenmiştir. Genel bir eğilim periyodundan bahsetmek mümkün olmadığı gibi, ülkede ani yağış azalması ve artması iklimin kararsızlığının giderek artacağının göstergesidir.
Atmosferde bir birim alandaki havanın ağırlığını veren basınç kıyı bölgelerinde daha yüksek değerlere sahiptir. Ülkede hem Ocak hem de Temmuz aylarındaki atmosfer basıncı değerinde denizden uzak bölgelerde atmosfer basıncında artış, denize yakın bölgelerde de genel bir azalma görülmektedir. Özellikle karasal iklim özelliği taşıyan bölgelerde birim alana düşen hava oranın
5873. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağış
sıcak
sıcaklık
temmuz
aylarında
hava


73. SAYFA ICERIGI

Karadeniz Bölgesinde de genel olarak sıcaklık artışı vardır. Bölgenin Ocak ayları yağışlarında azalma, Temmuz ayı yağışlarında artma eğilimi vardır. Bölgede Ocak ayında görülen nem oranında kararsızlık eğilimi gözlenirken, Temmuz ayına ait yağışlarda artış görülmektedir. Ocak ortalama basınç değerlerinde kararsızlık görülürken, Temmuz basınç değerlerinde azalış eğilimleri görülmüştür. Bölgenin hem Ocak hem de Temmuz aylarına ait nem oranlarında azalma olduğu anlaşılmıştır. Bölgenin genel iklim yapısı itibariyle sürekli nemli ve yağışlı olduğu bilinmektedir. Ancak hem yazları hem de kışları giderek artan bir sıcaklık periyodu içine giren bölge, basınç ve nem değerlerinde de azalma eğilimine girdiği zaman yağışların azalmasına neden olduğu gibi, ülkenin akciğerleri olan bölgede, ormanlarının hızla azalmasına ve su sıkıntılarının yaşanmasına neden olacaktır.
İklim analizlerinin yapıldığı çalışmalarda Türkiye de maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık değerlerinin periyodunda artma olduğu anlaşılmıştır. Ocak ve Temmuz ayları için ayrı ayrı yapılan analizlerin sonucunda da aynı tablo ortaya çıkmıştır. Ülkede maksimum sıcaklığın artması kuraklaşma ve çölleşme riskini arttıran bir faktörün oluştuğunu ortaya koyarken, minimum sıcaklık değerlerindeki artış ısınmak amacıyla kullanılan enerji kaynaklarının daha fazla tüketilerek sera gazı yayılım miktarının artmasına neden olacaktır. Ülkenin ortalama sıcaklık değerleri nedeniyle, iklim rejiminin subtropikal iklim kuşağından daha sıcak bir kuşağa geçmesine olabileceğini söylemek mümkündür. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan iklim analizine göre Türkiyeyi önümüzdeki yıllarda daha sıcak yaz ve kış mevsimleri beklemektedir. Yaşanacak soğuk havalar ise daha şiddetli şekilde kendini gösterecektir.
Türkiye de Ocak aylarına ait toplam yağış periyodunda genel bir azalma olduğu görülmektedir. Bu azalma en çok yağışı kış ve ilkbaharda alan ülkenin su sıkıntısı yaşamasına neden olurken ekosistemlerde canlı popülasyon dengesinin bozulmasına yol açacaktır.
Yine Ocak aylarının maksimum yağış değerlerinin periyodunda genel bir artış olduğu görülmüştür. Yağış miktarlarındaki artış eğilimi ülkenin meteorolojide olağan dışı olaylar diye nitelenen afetler (sel, fırtına, don.) ile daha çok karşılaşma ihtimalini ortaya çıkartacak ve tarım arazilerinin yağışlar nedeniyle fazlasıyla zarar görmesine neden olacaktır.
Temmuz ayı toplam yağış değeri incelendiğinde genel bir yağış artışı gözlenirken, artan hava sıcaklıklarının da etkisiyle daha nemli havaların oluşmasına neden olacaktır.
Ülke genelinde Temmuz ayı maksimum yağış değerlerinin bir kısmında artış görülürken, bir kısmında da azalma gözlenmiştir. Genel bir eğilim periyodundan bahsetmek mümkün olmadığı gibi, ülkede ani yağış azalması ve artması iklimin kararsızlığının giderek artacağının göstergesidir.
Atmosferde bir birim alandaki havanın ağırlığını veren basınç kıyı bölgelerinde daha yüksek değerlere sahiptir. Ülkede hem Ocak hem de Temmuz aylarındaki atmosfer basıncı değerinde denizden uzak bölgelerde atmosfer basıncında artış, denize yakın bölgelerde de genel bir azalma görülmektedir. Özellikle karasal iklim özelliği taşıyan bölgelerde birim alana düşen hava oranın
58

İlgili Kaynaklarsingle.php