Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


ÖZET Yüksek Lisans Tezi
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE TÜRKİYE İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
ALPAY EYİNÇ
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
Bu tez çalışmasında, küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişikliği sorunun ne olduğu ve Türkiyedeki olası etkilerinin neler olabileceğinin incelenmiştir. İklim değişikliği, dünya var olduğundan bugüne kadar yaşanan doğal bir süreç olarak kendini göstermektedir. Ancak sanayi devrimiyle birlikte insan faaliyetlerinin de iklimi değiştiren önemli faktörlerin başında gelmesi, durumun doğal bir süreç olarak değil, büyük bir çevre felaketi haline dönüşmesine neden olmuştur.
Yapılan çalışmada kendine özgü inceleme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. İklim değişikliğinin açıklanması amacıyla güvenilir kaynak ve litaretür araştırmaları yapılmış ve sorunun içeriğinin anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda Türkiyenin 7 coğrafi bölgesinden 28 İl üzerinde iklim değişim aralığının sayısal verilerle belirlenmesi, ek bir yöntem olarak seçilmiş ve bu verilerden elde edilen sonuçlar da yorumlanmıştır.
Ortaya çıkan sonuçlar hem düşündürücü, düşündürücü olduğu kadarda üzücü boyuttadır. Türkiyenin iklim değişikliği felaketini ciddi bir biçimde yaşayacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Kuraklık, göç, susuzluk, çölleşme, bazı ekolojik türlerinin yok olması, tarım alanlarının azalması yaşanabilecek önemli çevresel ve toplumsal sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer hızla değişmekte olan iklimin kötü gidişine; fosil yakıt tüketiminin yapılmaması ya da en aza indirilmesi, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması, denetimsiz sanayileşmenin önüne geçilmesi ve orman alanlarının yok olmasının engellenerek yeşil alanların artırılması gibi çözümler bulunmazsa, uzun vadede gelecekte yaşanabilir bir çevre bulmak mümkün olmayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: İklim Değişikliği, Kuraklık, Susuzluk Tarım Arazileri, Göç
i8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sürdürülebilir gelişmenin sosyal boyutuna bir katkı: Toplumsal fayda için mimarlık - Sayfa 40
çalışma alanlarındaki yetersizliklerin ortaya çıktığı, işsizlik, sosyal dışlanma, artan gerilim ve şiddet olaylarının yaşandığı kentsel ortamlarda fiziksel ve sosyal çevrenin daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir, adil, sürdürülebilir ve üretken olabilmesi için katkı sağlayabilir. 3.2.1 Küresel ölçekte ortak sorunlar; kaynak krizi Gelişmişlik seviyelerinden bağımsız olarak küresel ölçekte t...
Türkiye'nin enerji tüketimi ile karbondioksit emisyonu arasındaki ilişkinin Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi - Sayfa 119
103 Bu gazlarda CO2’in ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. CO2, küresel ısınma üzerinde %50-60 oranında etkisi olmasının yanında atmosferdeki ömrünün 200 yılı yakın bir süre kadar olması bu gazın etki derecesini ortaya koymaktadır. Bugün atmosfere karışan toplam CO2 miktarının %80-85’inin sanayi, ulaşım, ısı ve elektrik sektörlerindeki fosil yakıt kullanımından kaynaklandığı birçok çalışmada be...
İklim değişikliğinin yer altı su seviyesine etkisinin araştırılması - Sayfa 12
1. GİRİŞ Son zamanlarda çevre alanındaki en temel sorunların başında, küresel ısınma ve küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan olumsuz etkilerin geldiği bilinmektedir. 1800’ lü yıllarda başlayan fosil yakıtına dayalı sanayileşme, 20. yüzyılda önemli oranda artış göstermiştir. Bu artışa paralel olarak nüfusun hızla artması, ormansızlaşma ve arazi kullanımındaki değişiklikler gibi insan aktiviteleri (...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

neden
kuraklık
sonucu
küresel
iklim
gibi


8. SAYFA ICERIGI

ÖZET Yüksek Lisans Tezi
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE TÜRKİYE İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
ALPAY EYİNÇ
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
Bu tez çalışmasında, küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişikliği sorunun ne olduğu ve Türkiyedeki olası etkilerinin neler olabileceğinin incelenmiştir. İklim değişikliği, dünya var olduğundan bugüne kadar yaşanan doğal bir süreç olarak kendini göstermektedir. Ancak sanayi devrimiyle birlikte insan faaliyetlerinin de iklimi değiştiren önemli faktörlerin başında gelmesi, durumun doğal bir süreç olarak değil, büyük bir çevre felaketi haline dönüşmesine neden olmuştur.
Yapılan çalışmada kendine özgü inceleme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. İklim değişikliğinin açıklanması amacıyla güvenilir kaynak ve litaretür araştırmaları yapılmış ve sorunun içeriğinin anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda Türkiyenin 7 coğrafi bölgesinden 28 İl üzerinde iklim değişim aralığının sayısal verilerle belirlenmesi, ek bir yöntem olarak seçilmiş ve bu verilerden elde edilen sonuçlar da yorumlanmıştır.
Ortaya çıkan sonuçlar hem düşündürücü, düşündürücü olduğu kadarda üzücü boyuttadır. Türkiyenin iklim değişikliği felaketini ciddi bir biçimde yaşayacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Kuraklık, göç, susuzluk, çölleşme, bazı ekolojik türlerinin yok olması, tarım alanlarının azalması yaşanabilecek önemli çevresel ve toplumsal sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer hızla değişmekte olan iklimin kötü gidişine; fosil yakıt tüketiminin yapılmaması ya da en aza indirilmesi, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması, denetimsiz sanayileşmenin önüne geçilmesi ve orman alanlarının yok olmasının engellenerek yeşil alanların artırılması gibi çözümler bulunmazsa, uzun vadede gelecekte yaşanabilir bir çevre bulmak mümkün olmayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: İklim Değişikliği, Kuraklık, Susuzluk Tarım Arazileri, Göç
i

İlgili Kaynaklarsingle.php