Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketlerin rolü ve ulus-devletin aşınma argümanı olarak maı anlaşması

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ROLÜ VE ULUS-DEVLETİN AŞINMA
ARGÜMANI OLARAK MAI ANLAŞMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DENİZ ÖZYAKIŞIR
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. MEHMET DİKKAYA
KARS- 2007
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ROLÜ VE ULUS-DEVLETİN AŞINMA
ARGÜMANI OLARAK MAI ANLAŞMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DENİZ ÖZYAKIŞIR
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. MEHMET DİKKAYA
KARS- 2007
1

İlgili Kaynaklar
single.php