T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İŞGÜCÜ YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
EZGİ MORTAŞ
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. M. ENGİN SANAL
EDİRNE 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endüstri ilişkileri açısından askeri personelin sendika kurma hakkı - Sayfa 3
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ASKERİ PERSONELİN SENDİKA KURMA HAKKI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Özuğurlu Tez Jürisi Üyeleri Ad ve Soyadı ............................................................... ..........................................................
Çocuk işçilerin psiko-sosyal sorunları - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI ÇOCUK İŞÇİLERİN PSİKO-SOSYAL DURUMLARI Fatma TERZİ Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce Bilim Uzmanı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tez'dir. Tezin Enstitüye Ver...
Türk Hukukunda kadın işçilerin korunması - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI TÜRK HUKUKUNDA KADIN İŞÇİLERİN KORUNMASI Ayça KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce Bilim Uzmanı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ) Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tez’dir. Tezin Enstitü...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
ekonomisi
endüstri
ilişkileri
danışmanı
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İŞGÜCÜ YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
EZGİ MORTAŞ
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. M. ENGİN SANAL
EDİRNE 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php