Kurtboğazı baraj gölünü besleyen derelerin ve baraj çıkış suyunun çevresel açıdan değerlendirilmesi
KURTBOĞAZI BARAJ GÖLÜNÜ BESLEYEN DERELERİN VE BARAJ ÇIKIŞ SUYUNUN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma BAKIR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK Haziran 2007
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karadeniz bölgesi küçük hidroelektrik santralleri ve potansiyel değerlendirilmesi - Sayfa 64
Zonguldak ili için inşa halindeki küçük hidroelektrik santral projeleri, Çizelge 2.2’de verilmiştir. Çizelge 2.2 incelendiğinde; inşa halinde toplam 1 proje başvurusu olup bu projenin toplam kurulu gücü 74,00 MW ve toplam enerji üretimi ise 203,00 Gwh’dir. Çizelge 2.1 Zonguldak ili fizibilite aşamasındaki küçük hidroelektrik santral projeleri. İl Sıra Hidroelektrik santralin adı no Tesis...
İçme suyu arıtma tesislerinde hidroelektrik potansiyeli değerlendirilmesinin incelenmesi - Sayfa 48
BÖLÜM 5 ÖRNEK BİR UYGULAMA: ZONGULDAK ULUTAN BARAJI Zonguldak Kozlu’da Ulutan Deresi üzerinde kurulu olan Ulutan Barajı, Zonguldak ve çevresindeki 6 belediyenin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Barajın su toplama alanı 22,4 km2’dir ve Ulutan Deresi baraja yılda 20,64 milyon m3 su taşımaktadır. Baraj İnşaatı’na 1979 yılında başlanmış ve 1986 yılında baraj işletmeye açılmıştır. Baraj ömrü 50 y...
Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halk bilimi ve edebiyatı - Sayfa 30
Filyos Çayı (Yeniçe Irmak): Bolu ilinde, Aladağ'dan Filyos Çayıı akış yönünde Çankırı-Kastamonu il sınırını oluşturmakta ve Karabük il sınırını geçtikten sonra Zonguldak ili topraklarında Devrek çayı ile birleşen çayın toplam uzunluğu 228 kilometredir. Alaplı Irmağı: Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı Bucağı'nın güneyinde 71 O metre yükseklikteki Atyaylası Tepesinden doğan oldukça düzensiz akan Alaplı ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

baraj
zonguldak
yüksek
derelerin
çıkış
karaelmas


1. SAYFA ICERIGI

KURTBOĞAZI BARAJ GÖLÜNÜ BESLEYEN DERELERİN VE BARAJ ÇIKIŞ SUYUNUN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma BAKIR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK Haziran 2007
i

İlgili Kaynaklarsingle.php