Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporcuların bazı performans değerlerinin araştırılması (İl Spor Merkezi


KÜTAHYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE
FAALİYET GÖSTEREN SPORCULARIN BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI (İL SPOR MERKEZİ
BASKETBOL ÖRNEĞİ
(Yüksek Lisans Tezi)
Münevver KARABULUT
Kütahya 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spor yapan ve spor yapmayan 14 yaş grubu gençlerin bazı biyomotorik gelişimlerinin karşılaştırılması. - Sayfa 5
iv Özgeçmiş 1981 yılında Kütahya’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kütahya’da tamamladı. 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Sözleşmeli Spor Uzmanı olarak göreve başladı. 2006 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dal...
9-14 yaşları arasındaki çocukların spora katılım nedenlerinin değerlendirilmesi-Kütahya ili örneği- - Sayfa 22
xxi 4. Araştırma için geliştirilen anket amaçlanan hedefler için yeterli olduğu ve örneklem gurubuna uygulanan anketin, uzmanların görüşleri ışığında geçerli ve güvenli olduğu kabul edilmiştir. 5. Verilere uygulanan istatistiksel teknikler araştırmaya uygun olarak seçilmiştir. 6. Bu araştırmada kullanılan anketin 9 – 14 yaş arasındaki çocukların spora katılım nedenlerinin değerlendirilmesinde y...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kütahya
spor
gençlik
müdürlüğü
bünyesinde
lisans


1. SAYFA ICERIGI

KÜTAHYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE
FAALİYET GÖSTEREN SPORCULARIN BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI (İL SPOR MERKEZİ
BASKETBOL ÖRNEĞİ
(Yüksek Lisans Tezi)
Münevver KARABULUT
Kütahya 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php