Kutu mobilyalarda kullanılan bazı modüler bağlantı elemanlarının direnç özelliklerinin belirlenmesi


meşe odununda, 36 mm boyunda 8 mm çapındaki kavelalar ile elde edildiğini bildirmiştir [10].
Efe (1998), çam, meşe ve kayın odunları üzerinde, 8 ile 10 mm çapında ve 24, 36 ve 48 mm boylarındaki, düz ve yivli gövdeli kayın kavelaları denediği çalışmada, en (yan yana) birleştirmelerde en yüksek çekme direnci kayın odununda, 36 mm boyunda 10 mm çapındaki kavelalarla sağlanmıştır [11].
Efe (1998), T-tipi birleştirmelerin çekme direnci ile en uygun kavela tipini belirlemek için; çam, meşe ve kayın odunları üzerinde 8 ile 10 mm çapında ve 24, 36 ve 48 mm boylarındaki, düz ve yivli gövdeli kayından hazırlanmış kavelaları denemiştir. En yüksek direncin meşe odununda, 36 mm boyunda 10 mm çapındaki kavelalarla elde edildiğini bildirmiştir [12].
Uysal (1999), kenarları 5, 8 ve 12 mm kalınlığında masif malzeme ile kaplanmış ve masifsiz yonga levha deney örneklerine, 6, 8 ve 10 mm çapındaki kavelaları 25 mm derinlikde girecek şekilde polivinilasetat (PVAc) tutkalı kullanarak yapıştırmıştır. Kavela çekme deneyleri sonucunda, en yüksek direncin 6 mm çaplı kavelada, 12 mm kalınlıkta masif kaplı yonga levhada elde edildiğini bildirmiştir [13].
Zhang ve diğerleri (2002), kontrplak ve OSB den yapılmış mobilya iskeletlerindeki kavelalı birleştirmeler için temel mukavemet verilerini elde etmişlerdir. Ayrıca, bu malzemelerle yapılmış kavelalı birleştirmelerin pek çok çerçeve uygulamaları için yeterli derecede makaslama direncine sahip olduğunu bildirmişlerdir [14].
Jonshon (1967), kontrplak ve yonga levhalarda vida tutma mukavemetinin vida ölçülerine göre değişkenlik gösterdiğini, yonga levhalardan çekildiği taktirde, sac vidaları ile ağaç vidaları arasında mukavemet açısından çok az fark olduğunu bildirmiştir [15].
Wilkinson ve Laatsch (1970), kendinden klavuzlu vidaların piyasada yaygın olarak kullanılan ağaç vidalarına göre %615 daha yüksek düz çekme direncine sahip olduğunu belirtmişler, yanal çekme mukavemetinin, iki tip vida içinde geçerli olmak üzere vida çapının karesi ile doğru orantılı olduğunu bildirmişlerdir [16].
424. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ahşap esaslı levhalardan üretilmiş kutu mobilya l- tipi köşe birleştirmelerde birleştirme tekniğinin moment taşıma kapasitesine etkileri - Sayfa 25
11 Özçifçi yapmış olduğu çalışmada, köşe birleştirmelerden, kavelalı, yabancı çıtalı ve lambalı kinişli birleştirmenin mukavemet özelliklerini araştırmıştır. Sonuç olarak, kavelalı birleştirmenin en iyi sonucu verdiğini belirtmiştir [Özçifçi, 1995]. Özçifçi ve diğerleri, yonga levhadan hazırlanmış kutu konstrüksiyonlu köşe birleştirmelerinin basınç yükü altındaki mukavemet özelliklerini araştırm...
- Sayfa 14
4 Kama dişli birleştirmenin diğer birleştirme tekniklerine göre odun tasarrufu sağladığından hareketle, farklı ağaç ve tutkal türlerinin değişik ortamlarda denendiği araştırmanın sonuçlarına göre; PVAc tutkalı kullanılarak birleştirilen ağaç malzemenin kapalı ortamlarda, üre formaldehit tutkalı ile birleştirilenlerin normal iklim şartlarında pencere vb. üretiminde, fenol formaldehit tutkalı ile y...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yonga
levha
deney
çekme
kavela
yivli


24. SAYFA ICERIGI

meşe odununda, 36 mm boyunda 8 mm çapındaki kavelalar ile elde edildiğini bildirmiştir [10].
Efe (1998), çam, meşe ve kayın odunları üzerinde, 8 ile 10 mm çapında ve 24, 36 ve 48 mm boylarındaki, düz ve yivli gövdeli kayın kavelaları denediği çalışmada, en (yan yana) birleştirmelerde en yüksek çekme direnci kayın odununda, 36 mm boyunda 10 mm çapındaki kavelalarla sağlanmıştır [11].
Efe (1998), T-tipi birleştirmelerin çekme direnci ile en uygun kavela tipini belirlemek için; çam, meşe ve kayın odunları üzerinde 8 ile 10 mm çapında ve 24, 36 ve 48 mm boylarındaki, düz ve yivli gövdeli kayından hazırlanmış kavelaları denemiştir. En yüksek direncin meşe odununda, 36 mm boyunda 10 mm çapındaki kavelalarla elde edildiğini bildirmiştir [12].
Uysal (1999), kenarları 5, 8 ve 12 mm kalınlığında masif malzeme ile kaplanmış ve masifsiz yonga levha deney örneklerine, 6, 8 ve 10 mm çapındaki kavelaları 25 mm derinlikde girecek şekilde polivinilasetat (PVAc) tutkalı kullanarak yapıştırmıştır. Kavela çekme deneyleri sonucunda, en yüksek direncin 6 mm çaplı kavelada, 12 mm kalınlıkta masif kaplı yonga levhada elde edildiğini bildirmiştir [13].
Zhang ve diğerleri (2002), kontrplak ve OSB den yapılmış mobilya iskeletlerindeki kavelalı birleştirmeler için temel mukavemet verilerini elde etmişlerdir. Ayrıca, bu malzemelerle yapılmış kavelalı birleştirmelerin pek çok çerçeve uygulamaları için yeterli derecede makaslama direncine sahip olduğunu bildirmişlerdir [14].
Jonshon (1967), kontrplak ve yonga levhalarda vida tutma mukavemetinin vida ölçülerine göre değişkenlik gösterdiğini, yonga levhalardan çekildiği taktirde, sac vidaları ile ağaç vidaları arasında mukavemet açısından çok az fark olduğunu bildirmiştir [15].
Wilkinson ve Laatsch (1970), kendinden klavuzlu vidaların piyasada yaygın olarak kullanılan ağaç vidalarına göre %615 daha yüksek düz çekme direncine sahip olduğunu belirtmişler, yanal çekme mukavemetinin, iki tip vida içinde geçerli olmak üzere vida çapının karesi ile doğru orantılı olduğunu bildirmişlerdir [16].
4

İlgili Kaynaklar
single.php