Labvıew ile mikrodenetleyicili bir endüstriyel otomatik sıcaklık kontrol sistemiT.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LABVIEW İLE MİKRODENETLEYİCİLİ BİR ENDÜSTRİYEL OTOMATİK SICAKLIK KONTROL
SİSTEMİ
Elektronik ve Haberleşme Müh. N. Tuğrul ARTUĞ
FBE Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN
İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2.4 GHz ISM bandı kablosuz haberleşme sistemleri için yükselteç tipi aktif mikroşerit anten tasarımı, sayısal simülasyonu ve gerçeklenmesi - Sayfa 2
TEZ ONAYI Suna Beyza ARDIÇ tarafından hazırlanan “2.4 GHz ISM Bandı Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Yükselteç Tipi Aktif Mikroşerit Anten Tasarımı, Sayısal Simülasyonu ve Gerçeklenmesi” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı‟nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışm...
2.4 GHz ISM bandı kablosuz haberleşme sistemleri için aktif kutuplamalı güç yükselteci tasarımı, sayısal simülasyonu ve gerçeklenimi - Sayfa 2
TEZ ONAYI Emre DÖNE tarafından hazırlanan “2.4 GHz ISM Bandı Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Aktif Kutuplamalı Güç Yükselteci Tasarımı, Sayısal Simülasyonu ve Gerçeklenmesi” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Doç. Dr...
Optik modülatörlerde performans analizi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OPTİK MODÜLATÖRLERDE PERFORMANS ANALİZİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Emine TARI FBE Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Yrd. Doç.Dr. N. Özlem ÜNVERDİ (YTÜ) İSTANBUL, 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

haberleşme
üniversitesi
tezi
lisans
yüksek
hazırlanan


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LABVIEW İLE MİKRODENETLEYİCİLİ BİR ENDÜSTRİYEL OTOMATİK SICAKLIK KONTROL
SİSTEMİ
Elektronik ve Haberleşme Müh. N. Tuğrul ARTUĞ
FBE Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN
İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php