Lakkaz ve lakkaz aracılı sistemler kullanılarak boyarmadde dekolorizasyonu

Lakkaz Ve Lakkaz Aracılı Sistemler Kullanılarak Boyarmadde Dekolorizasyonu Samet Şaşmaz
YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Nisan, 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Lakkaz üreticisi Streptomyces türlerinin katı kültür performanslarının karşılaştırılması - Sayfa 44
20 Bitki patojeni funguslar bitkinin sentezlediği toksik bileşikleri detoksifiye ederek fungal hücrelerin hayatta kalmasını sağlamaktadırlar. Cryptococcus neoformans; lakkaz konukçu kateşolaminlerini kullanarak melanin sentezlemekte ve böylece konukçunun savunma hücrelerine karşı savunma geliştirebilmekte ve konukçuya daha fazla zarar verebilmektedir (Giardina et al., 2010). 2.1.5.2.Bitki lakkaz...
Trametes versicolor ve Phonerochaete chrysosporium BKM-F 1767 lakkazlarının; indükleyiciye bağlı verimli salgılanma koşullarının ve indigo boyalar üzerindeki etkilerinin iyileştirilmesinde uygun medyatörün araştırılması Investigation of - Sayfa 21
Şekil 4.16. Ticari lakkazın Lineveaver-Burk Grafiği Şekil 4.17. Ticari lakkazın Michaelis-Menten Grafiği Şekil 4.18. T. versicolor lakkazının Lineveaver-Burk Grafiği Şekil 4.19. T. versicolor lakkazının Michaelis-Menten Grafiği Şekil 4.20. Ticari lakkaz ile lakkaz-medyatör sistemlerinin indigo boya üzerine etkisi Şekil 4.21. T. versicolor lakkazı ile lakkaz-medyatör sistemlerinin...
- Sayfa 86
70 Vahsi tip S.putrafaciens lakkaz geni ve rekombinant S.putrafaciens lakkaz geni protein sekanslarinin 4.15 hizalamasi, Sekil. Vahsi tip S.putrafaciens lakkaz Rekombinant S.putrafaciens lakkaz Vahsi tip S.putrafaciens lakkaz ve rekombinant S.putrafaciens lakkaz 4.16 3D modelleme Sekil Lakkaz 4.17 Phlygenetic agaci Sekil. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lakkaz
sistemler
yüksek
aracılı
boyarmadde
tezi


1. SAYFA ICERIGI

Lakkaz Ve Lakkaz Aracılı Sistemler Kullanılarak Boyarmadde Dekolorizasyonu Samet Şaşmaz
YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php