Laminektomi sonrası ağrıda morfin ve morfin + preemptif lumbar paravertebral somatik blok


T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
LAMİNEKTOMİ SONRASI AĞRIDA MORFİN VE MORFİN + PREEMPTİF LUMBAR PARAVERTEBRAL
SOMATİK BLOK UYGULAMASI
Dr. Yaşa Erim GEDİK UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Geylan IŞIK
ADANA- 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

NO/cGMP yolağının sıçanlarda ağrıya, morfin analjezisine ve morfine karşı gelişen toleransa etkilerinin araştırılması - Sayfa 2
T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI NO/cGMP YOLAĞININ SIÇANLARDA AĞRIYA, MORFİN ANALJEZİSİNE VE MORFİNE KARŞI GELİŞEN TOLERANSA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Nedim DURMUŞ UZMANLIK TEZİ Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan BAĞCİVAN SİVAS 2009 ...
NO/cGMP yolağının sıçanlarda ağrıya, morfin analjezisine ve morfine karşı gelişen toleransa etkilerinin araştırılması - Sayfa 1
T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI NO/cGMP YOLAĞININ SIÇANLARDA AĞRIYA, MORFİN ANALJEZİSİNE VE MORFİNE KARŞI GELİŞEN TOLERANSA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Nedim DURMUŞ UZMANLIK TEZİ SİVAS 2009 ...
Yenidoğanların anestezisinde morfin ve remifentatinilin etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI YENİDOĞANLARIN ANESTEZİSİNDE MORFİN VE REMİFENTANİLİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Çiğdem SİLİBULDU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ ADANA - 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
dalı
tezi
morfin
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
LAMİNEKTOMİ SONRASI AĞRIDA MORFİN VE MORFİN + PREEMPTİF LUMBAR PARAVERTEBRAL
SOMATİK BLOK UYGULAMASI
Dr. Yaşa Erim GEDİK UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Geylan IŞIK
ADANA- 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php