ÖZET
Laringeal Maske UniqueTM in Dişli ve Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Kullanımının Karşılaştırılması
Amaç: Yaşlı ve dişsiz hastalarda yanakların çökük olması nedeniyle maske ventilasyonu efektif olmayabilir hatta imkansızlaşabilir. Standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumlarda laringeal maske yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir.
Bu çalışmanın amacı, 65 yaş üzeri dişli ve dişsiz hastalarda laringeal maske Uniquein ilk denemedeki yerleştirme başarısını, yerleştirme kolaylığını, yerleştirme sürelerini ve orofaringeal kaçak basınçlarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ASA I-II-III, 65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek ve laringeal maske yerleştirilme endikasyonu olan 33 dişli, 33 dişsiz, toplam 66 hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirildi. Laringeal maske yerleştirilme sonrasında her iki grupta ilk denemedeki yerleştirme başarısı, yerleştirme kolaylığı, yerleştirme süreleri, orofaringeal kaçak basınçları ve yerleştirme esnasında olası hemodinamik etkileri ölçüldü.
Bulgular: Laringeal maske Uniquein ilk denemede yerleştirilme başarısı dişli grupta dişsiz gruptan daha yüksek bulundu. Ölçülen değerler sırasıyla %78,7 ve %60,6 idi (p=0,047). Dişli grupta laringeal maske Uniquein orofaringeal kaçak basıncı: 21,75 cmH2O, dişsiz grupta ise 20,75 cmH2O olarak ölçüldü. Yerleştirme süreleri dişli grupta 14,40 sn, dişsiz grupta 13,43 sn, yerleştirme kolaylıkları ise sırasıyla %90,9 ve %75,7 olarak saptandı.
Sonuç: Sonuç olarak geriyatrik hastalarda laringeal maske Uniquein ilk denemedeki yerleştirme başarısı dişli grupta dişsiz gruptan daha yüksek bulundu. Geriyatrik hastalarda laringeal maske Uniquein yerleştirme kolaylığı, yerleştirme süreleri ve orofaringeal kaçak basınç ölçümleri, laringofaringeal ve sistemik komplikasyonlar açısından benzer olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, dişsiz geriyatrik hasta.
110. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile - Sayfa 10
ÖZET Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske UniqueTM ile SupremeTM’in Karşılaştırılması Amaç: Altmış beş yaş üstü hastaların %60’ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır. Dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur. Yeni supraglottik havayolu gereçleri solunum ve gastrointestinal yolu ayırmaya ve kaçağı azaltmaya yönelik modifikasyonları içermektedir. Larin...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
maske
yerleştirme
hasta
başarısı
kolaylığı


10. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Laringeal Maske UniqueTM in Dişli ve Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Kullanımının Karşılaştırılması
Amaç: Yaşlı ve dişsiz hastalarda yanakların çökük olması nedeniyle maske ventilasyonu efektif olmayabilir hatta imkansızlaşabilir. Standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumlarda laringeal maske yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir.
Bu çalışmanın amacı, 65 yaş üzeri dişli ve dişsiz hastalarda laringeal maske Uniquein ilk denemedeki yerleştirme başarısını, yerleştirme kolaylığını, yerleştirme sürelerini ve orofaringeal kaçak basınçlarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ASA I-II-III, 65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek ve laringeal maske yerleştirilme endikasyonu olan 33 dişli, 33 dişsiz, toplam 66 hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirildi. Laringeal maske yerleştirilme sonrasında her iki grupta ilk denemedeki yerleştirme başarısı, yerleştirme kolaylığı, yerleştirme süreleri, orofaringeal kaçak basınçları ve yerleştirme esnasında olası hemodinamik etkileri ölçüldü.
Bulgular: Laringeal maske Uniquein ilk denemede yerleştirilme başarısı dişli grupta dişsiz gruptan daha yüksek bulundu. Ölçülen değerler sırasıyla %78,7 ve %60,6 idi (p=0,047). Dişli grupta laringeal maske Uniquein orofaringeal kaçak basıncı: 21,75 cmH2O, dişsiz grupta ise 20,75 cmH2O olarak ölçüldü. Yerleştirme süreleri dişli grupta 14,40 sn, dişsiz grupta 13,43 sn, yerleştirme kolaylıkları ise sırasıyla %90,9 ve %75,7 olarak saptandı.
Sonuç: Sonuç olarak geriyatrik hastalarda laringeal maske Uniquein ilk denemedeki yerleştirme başarısı dişli grupta dişsiz gruptan daha yüksek bulundu. Geriyatrik hastalarda laringeal maske Uniquein yerleştirme kolaylığı, yerleştirme süreleri ve orofaringeal kaçak basınç ölçümleri, laringofaringeal ve sistemik komplikasyonlar açısından benzer olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, dişsiz geriyatrik hasta.
1

İlgili Kaynaklarsingle.php