II.c. Yerleştirme Kolaylığı
Dişli grup ve dişsiz grup arasında yerleştirme kolaylıklarının dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,07) (Tablo5).

Tablo 5. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı, sayı (yüzde)

1. Kolay
2. Orta Derece Zor
3. Zor
4. Alternatif Havayolu

Dişli Grup (n=33)(%) 30 (%90,9)
2 (%6)

1(%3)

Dişsiz Grup (n=33)(%) 25 (%75,7)
7 (%21)

1(%3)

P 0,07

II.d. Laringeal Maske Yerleştirme Süresi
Dişli grup ve dişsiz grup arasında yerleştirme süresi ortalamaları (sn) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p= 0,92) (Tablo 6).

Tablo 6. Laringeal maske yerleştirme süreleri açısından grupların karşılaştırılması (ort.ss)

Yerleştirme Süresi (sn)

Dişli Grup (n=32) 14,404,80

Dişsiz Grup (n=32)
13,434,11

P 0,92

2130. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile - Sayfa 30
Grup U ve Grup S’nin yerleştirme kolaylıkları dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 7). Tablo 7. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı Yerleştirme kolaylığı Kolay Zor Başarısız Grup U (n=30)(%) 30 (%100) 0 0 Grup S (n=30)(%) 27 (%90) 0 3(%10) Grup U ve Grup S’nin yerleştirme süresi ortalamaları (sn) arasında istatistiksel olarak anlam...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
maske
grup
farklılık
anlamlı
istatistiksel


30. SAYFA ICERIGI

II.c. Yerleştirme Kolaylığı
Dişli grup ve dişsiz grup arasında yerleştirme kolaylıklarının dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,07) (Tablo5).

Tablo 5. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı, sayı (yüzde)

1. Kolay
2. Orta Derece Zor
3. Zor
4. Alternatif Havayolu

Dişli Grup (n=33)(%) 30 (%90,9)
2 (%6)

1(%3)

Dişsiz Grup (n=33)(%) 25 (%75,7)
7 (%21)

1(%3)

P 0,07

II.d. Laringeal Maske Yerleştirme Süresi
Dişli grup ve dişsiz grup arasında yerleştirme süresi ortalamaları (sn) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p= 0,92) (Tablo 6).

Tablo 6. Laringeal maske yerleştirme süreleri açısından grupların karşılaştırılması (ort.ss)

Yerleştirme Süresi (sn)

Dişli Grup (n=32) 14,404,80

Dişsiz Grup (n=32)
13,434,11

P 0,92

21

İlgili Kaynaklarsingle.php