II.e. Orofaringeal Kaçak Basıncı

Dişli grup ve dişsiz grup arasında orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p= 0,82) (Tablo 7).
Tablo 7. Laringeal maskelerin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları (ort. ss)

OKB (cmH2O)

Dişli Grup (n=32)
21,754,62

Dişsiz Grup (n=32) 20,755,04

P 0,82

OKB: Orofaringeal kaçak basıncı

II.f. Kaf Basınçlarının Karşılaştırılması
Dişli grup ve dişsiz grupta LMU yerleştirildiğindeki kaf basıncı (ilk kaf basıncı) değerleri (p=0,13), LM çıkarılmadan önceki kaf basıncı (son kaf basıncı) değerleri (p=0,80) karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 8).

Tablo 8. Laringeal maskelerin ölçülen kaf basınç değerlerinin karşılaştırılması (ort. ss)

İlk Kaf Basıncı (cmH2O)
Son Kaf Basıncı (cmH2O)

Dişli Grup (n=32)
59,840,88
58,008,50

Dişsiz Grup (n=32)
60,000,00
54,758,28

P 0,13
0,80

2231. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile - Sayfa 30
Grup U ve Grup S’nin yerleştirme kolaylıkları dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 7). Tablo 7. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı Yerleştirme kolaylığı Kolay Zor Başarısız Grup U (n=30)(%) 30 (%100) 0 0 Grup S (n=30)(%) 27 (%90) 0 3(%10) Grup U ve Grup S’nin yerleştirme süresi ortalamaları (sn) arasında istatistiksel olarak anlam...
Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile - Sayfa 10
ÖZET Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske UniqueTM ile SupremeTM’in Karşılaştırılması Amaç: Altmış beş yaş üstü hastaların %60’ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır. Dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur. Yeni supraglottik havayolu gereçleri solunum ve gastrointestinal yolu ayırmaya ve kaçağı azaltmaya yönelik modifikasyonları içermektedir. Larin...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grup
laringeal
orofaringeal
kaçak
basıncı
cmho


31. SAYFA ICERIGI

II.e. Orofaringeal Kaçak Basıncı

Dişli grup ve dişsiz grup arasında orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p= 0,82) (Tablo 7).
Tablo 7. Laringeal maskelerin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları (ort. ss)

OKB (cmH2O)

Dişli Grup (n=32)
21,754,62

Dişsiz Grup (n=32) 20,755,04

P 0,82

OKB: Orofaringeal kaçak basıncı

II.f. Kaf Basınçlarının Karşılaştırılması
Dişli grup ve dişsiz grupta LMU yerleştirildiğindeki kaf basıncı (ilk kaf basıncı) değerleri (p=0,13), LM çıkarılmadan önceki kaf basıncı (son kaf basıncı) değerleri (p=0,80) karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 8).

Tablo 8. Laringeal maskelerin ölçülen kaf basınç değerlerinin karşılaştırılması (ort. ss)

İlk Kaf Basıncı (cmH2O)
Son Kaf Basıncı (cmH2O)

Dişli Grup (n=32)
59,840,88
58,008,50

Dişsiz Grup (n=32)
60,000,00
54,758,28

P 0,13
0,80

22

İlgili Kaynaklarsingle.php