T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ANABİLİM DALI
LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA, SÜREKLİ ULTRASON TEDAVİSİNİN KLİNİK VE TANISAL ULTRASONOGRAFİK BULGULARA ETKİSİNİN
ARAŞTIRILDIĞI PLASEBO KONTROLLÜ RANDOMİZE ÇALIŞMA
DR. BURCU ERGİN
UZMANLIK TEZİ

İZMİR-2012

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ANABİLİM DALI
LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA, SÜREKLİ ULTRASON TEDAVİSİNİN KLİNİK VE TANISAL ULTRASONOGRAFİK BULGULARA ETKİSİNİN
ARAŞTIRILDIĞI PLASEBO KONTROLLÜ RANDOMİZE ÇALIŞMA
DR. BURCU ERGİN
UZMANLIK TEZİ

İZMİR-2012

1

İlgili Kaynaklarsingle.php