grubunun alıcısı her zaman -ketoglutarattır. Alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz en önemli iki aminotransferaz reaksiyonunu katalizler (Champe ve ark.,1994).
1.3.1. Alanin amino transferaz (ALT) (E.C 2.7.1.2)
Birçok dokuda bulunmaktadır. Diğer bir ismi, Glutamat-pirüvat transaminazdır (SGPT). Bu enzim, alaninin amino grubunu ketoglutarata aktarır, sonuçta pirüvat ve glutamat oluşur. Reaksiyon geri dönüşümlüdür ve amino asit katabolizması sırasında bu enzim bütün aminotransferazlar gibi glutamat sentezi yönünde çalışır. Böylece glutamat, alaninin amino grubunu kendi yapısına dahil eder.
1.3.2. Aspartat aminotransferaz (AST) (E.C 2.7.1.1)
Diğer bir ismi, Glutamat-okzaloasetat (SGOT) olarak bilinir. Bu enzimin katalizlediği reaksiyon diğer aminotransferazlardan farklı olarak, glutamat oluşumu yönünde değil, aspartat oluşumu yönünde işler. Asparat aminotransferaz, amino asit katabolizması sırasında amino gruplarını glutamattan okzaloasetata transfer eder ve oluşan aspartat bir azot kaynağı olarak üre döngüsüne girer.
Aminotransferazlar normalde hücre içi enzimlerdir. Plazmadaki yüksek aminotransferaz düzeyleri bu enzimlerden zengin hücre hasarını gösterir. Örneğin fiziksel bir travma veya bir hastalık durumu hücre yıkımına neden olur ve bu durum hücre içi enzimlerin kana karışmasına yol açar. Aminotransferazlardan ikisinin, önemli tanısal değeri vardır. Bunlar AST ve ALTdir. Hemen hemen tüm karaciğer hastalıklarında, plazma AST ve ALT düzeylerinde yükseklik gözlenir. Önemli viral hepatit ve uzamış dolaşım kollapsı gibi ileri hücre nekrozuna neden olan durumlarda daha belirgin düzeylerde yükselme meydana gelir. Aminotransferazlar miyokard
1116. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kirletici kaynakların Yeşilırmak nehrinde yaşayan sazan balıklarının bazı kan parametreleri üzerine etkileri - Sayfa 29
Aspartataminotransferaz ve Alaninaminotransferaz Çoğu aminoasidin yıkımındaki ilk basamak α-amino gruplarının α-ketoglutarata aktarılması olayıdır. Oluşan ürünler bir α-keto-asit ve glutamattır. Glutamata dönüşerek diğer amino asitlerden amino gruplarını toplamak, α-ketoglutaratın amino asit metabolizmasında tek rolüdür. Transaminasyon sonucu oluşan glutamat, oksidatif deaminasyona uğrayabilir ve...
Dimethoate uygulamasının Oncorhynchus mykiss'te biyokimyasal ve hematolojik parametrelere etkileri ile DNA hasarının ve endokrin bozucu potansiyelinin araştırılması - Sayfa 31
- Trombosit sayısı: Pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. - Hemoglobin (Hb): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polisitemi v.b. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. - Hematokrit (HCT): Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir. Bir başka ifadeyle kanın şekilli elemanları...
Sıçanlarda siklofosfamid nedenli kardiyotoksisitede oksidatif stres ve kalp hasarına karşı karvakrol'ün koruyucu etkisi - Sayfa 77
62 Aminotransferazların Etki Mekanizmaları: Tüm aminotransferazlar koenzim olarak bir B6 vitamini türevi olan pridoksal fosfata gereksinim duyarlar. Bu koenzim, enzimin aktif bölgesindeki spesifik lizin aminoasidin amino grubuna kovalent olarak bağlanır. Aminotransferazlar bir aminoasidin amino grubunu koenziminin pridoksal bölümüne transfer etmek üzere etki gösterirler. Bunun sonucunda pridoksam...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

transfer
alanin
enzim
transferaz
amino
eder


16. SAYFA ICERIGI

grubunun alıcısı her zaman -ketoglutarattır. Alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz en önemli iki aminotransferaz reaksiyonunu katalizler (Champe ve ark.,1994).
1.3.1. Alanin amino transferaz (ALT) (E.C 2.7.1.2)
Birçok dokuda bulunmaktadır. Diğer bir ismi, Glutamat-pirüvat transaminazdır (SGPT). Bu enzim, alaninin amino grubunu ketoglutarata aktarır, sonuçta pirüvat ve glutamat oluşur. Reaksiyon geri dönüşümlüdür ve amino asit katabolizması sırasında bu enzim bütün aminotransferazlar gibi glutamat sentezi yönünde çalışır. Böylece glutamat, alaninin amino grubunu kendi yapısına dahil eder.
1.3.2. Aspartat aminotransferaz (AST) (E.C 2.7.1.1)
Diğer bir ismi, Glutamat-okzaloasetat (SGOT) olarak bilinir. Bu enzimin katalizlediği reaksiyon diğer aminotransferazlardan farklı olarak, glutamat oluşumu yönünde değil, aspartat oluşumu yönünde işler. Asparat aminotransferaz, amino asit katabolizması sırasında amino gruplarını glutamattan okzaloasetata transfer eder ve oluşan aspartat bir azot kaynağı olarak üre döngüsüne girer.
Aminotransferazlar normalde hücre içi enzimlerdir. Plazmadaki yüksek aminotransferaz düzeyleri bu enzimlerden zengin hücre hasarını gösterir. Örneğin fiziksel bir travma veya bir hastalık durumu hücre yıkımına neden olur ve bu durum hücre içi enzimlerin kana karışmasına yol açar. Aminotransferazlardan ikisinin, önemli tanısal değeri vardır. Bunlar AST ve ALTdir. Hemen hemen tüm karaciğer hastalıklarında, plazma AST ve ALT düzeylerinde yükseklik gözlenir. Önemli viral hepatit ve uzamış dolaşım kollapsı gibi ileri hücre nekrozuna neden olan durumlarda daha belirgin düzeylerde yükselme meydana gelir. Aminotransferazlar miyokard
11single.php