Leptin ve beta glukanın yara iyileşmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması


T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

1

LEPTİN VE -GLUKANIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Cennet AK
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ

DANIŞMAN Prof. Dr. M.FEHMİ ÖZGÜNER

ISPARTA 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma jürimiz tarafından Tıp Eğitimi Programında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 09/02/2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levent DÖNMEZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Cem BONEVAL Akdeniz Üniversites...
- Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma jürimiz tarafından Tıp Eğitimi Programında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 09/02/2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levent DÖNMEZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Cem BONEVAL Akdeniz Üniversites...
Mesleksel beceri eğitiminde yeterlilik kaybı - Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma jürimiz tarafından Tıp Eğitimi Programında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 09/02/2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levent DÖNMEZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Cem BONEVAL Akdeniz Üniversites...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
prof
üniversitesi
danışman
tezi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

1

LEPTİN VE -GLUKANIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Cennet AK
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ

DANIŞMAN Prof. Dr. M.FEHMİ ÖZGÜNER

ISPARTA 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php