Liberal sistemin özelleştirme argümanı (sebep ve sonuçları bağlamında eleştirel bir yaklaşım)


T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
LİBERAL SİSTEMİN ÖZELLEŞTİRME ARGÜMANI (SEBEP VE SONUÇLARI BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SERKAN FAKİROĞLU
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. METE CÜNEYT OKYAR
KARS-Temmuz 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
üniversitesi
bilim
tezi
sonuçları


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
LİBERAL SİSTEMİN ÖZELLEŞTİRME ARGÜMANI (SEBEP VE SONUÇLARI BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SERKAN FAKİROĞLU
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. METE CÜNEYT OKYAR
KARS-Temmuz 2006

İlgili Kaynaklar
single.php