T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİKOPEN UYGULANAN DENEYSEL DİYABETLİ RATLARDA SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARININ
ELEKTROFORETİK OLARAK SAPTANMASI
KİMYAGER Veysel YÜKSEK BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Semiha DEDE
VAN20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Finansal entegrasyon sürecinde Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye hisse senedi piyasalarının entegrasyonunun ölçülmesi - Sayfa 226
2002-2004 döneminde oldu>u gibi bu dönemde de Brezilya, Arjantin, Amerika Birle;ik Devletleri (3 farkl9 Borsa Endeksi) ve Japonya hisse senedi piyasalar9ndaki veriler ile Avrupa Birli>i ülkeler aras9nda korelasyon ili;kisi incelenmi; ve a;a>9daki tablo olu;turulmu;tur. Tablo 58: 2005-2007 Seçili Borsa Endekslerinin AB Üyeleri le Korelasyonu ÜLKE AVUSTURYA FRANSA ALMANYA HOLLANDA 2SPANYA F2NL...
Mikroişlemci ve anakart soğutma kontrolü sistemleri için bulanık uzman sistem tasarımı - Sayfa 79
60 Tablo 6.1’in devamı 47 Yüksek Çok Yüksek 48 Yüksek Çok Yüksek 49 Çok Yüksek Düşük 50 Çok Yüksek Düşük 51 Çok Yüksek Düşük 52 Çok Yüksek Düşük 53 Çok Yüksek Orta 54 Çok Yüksek Orta 55 Çok Yüksek Orta 56 Çok Yüksek Orta 57 Çok Yüksek Yüksek 58 Çok Yüksek Yüksek 59 Çok Yüksek Yüksek 60 Çok Yüksek Yüksek ...
Hata türü ve etkileri analizinde bulanık mantık kullanarak bir kamu hastanesinin satın alma sürecinin iyileştirilmesi - Sayfa 95
Ek- A. Kural Tabanı ( Devam) 88 yüksek 89 yüksek 90 yüksek 91 yüksek 92 yüksek 93 yüksek 94 yüksek 95 yüksek 96 yüksek 97 yüksek 98 yüksek 99 yüksek 100 çok yüksek 101 çok yüksek 102 çok yüksek 103 çok yüksek 104 çok yüksek 105 çok yüksek 106 çok yüksek 107 çok yüksek 108 çok yüksek 109 çok yüksek 110 çok yüksek 111 çok yüksek 112 çok yüksek 113 çok yüksek 114 çok yüksek 115 çok yüksek 116 çok ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
yüzüncü
prof
danışman
tezi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİKOPEN UYGULANAN DENEYSEL DİYABETLİ RATLARDA SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARININ
ELEKTROFORETİK OLARAK SAPTANMASI
KİMYAGER Veysel YÜKSEK BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Semiha DEDE
VAN2012

İlgili Kaynaklarsingle.php