Lise öğrencilerinde dindarlık ve sanal bağımlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Burdur Gölhisar örneği)

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK VE SANAL BAĞIMLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BURDUR GÖLHİSAR ÖRNEĞİ)
RAMAZAN ÇOBAN YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN PROF. DR. HABİL ŞENTÜRK
ISPARTA 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğretim elemanlarının iletişim becerilerinin öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi - Sayfa 38
Tablo 7: Hemşirelik, Tıbbi ve Sosyal Bilimler Öğretim Elemanlarının İletişim Becerilerine Yönelik Gruplararası Farkın Dağılımı (N: 120) İLETİŞİM BECERİLERİ - x 43,84 Empati 37,78 41,67 44,25 Saydamlık 38,46 42,14 . 44,71 Eşitlik 39,69 43,13 44,30 Etkililik 38,46 41,01 19,07 Yeterlilik 17,32 18,34 196,17 Toplam 171,72 186,31 ...
- Sayfa 70
Multidisipliner Bilimler Akustik Nanobilim ve Nanoteknoloji Nükleer Bilim ve Teknoloji Optik Fizik, Uygulamali Fizik, Atom, Molekül ve Kimya Fizik, Yogun Madde Fizigi, Sivilar ve Plasmas Fizik, Matematiksel Fizik, Multidisipliner Fizigi, Nükleer Fizik, Parçaciklar ve Alanlar Psikoloji Psikoloji, Uygulamali Psikoloji, Biyolojik Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelisim Psikolojisi, Egitim Psikolojisi, D...
Yatılı ilköğretim bölge okulları öğretmenlerinin yöneticileriyle olan örgütsel iletişimi(Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli illeri örneği) - Sayfa 108
Bilimler 8 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 9 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 10 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 11 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 12 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 13 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 14 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 15 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 16 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 17 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 18 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 19 Fen Bilimleri Sosyal Bilim...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
bilimleri
sosyal
arasındaki
ilişki
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK VE SANAL BAĞIMLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BURDUR GÖLHİSAR ÖRNEĞİ)
RAMAZAN ÇOBAN YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN PROF. DR. HABİL ŞENTÜRK
ISPARTA 2013single.php