tersi düşünceler de mevcuttur. Örneğin, Voyagis ve ark. (30) optimum kaçak basıncının sağlanmasında LM boyutunun hastaların cinsiyetine göre seçilmesi gerektiğini savunurken, Berry ve ark. (31) hasta boylarına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Goldmann ve ark. (32) yaptıkları bir çalışmada kas gevşeticinin OKB üzerine etkisine bakmışlar ve kas gevşetici kullanılmasının OKBnı artırdığını saptamışlardır. Park ve ark. (6) baş ve boyun pozisyonlarının OKB üzerine etkisini araştıran çalışmalarında Laringeal Maske ProSeal (LMP), laringeal tüp ve Cobra Perilaringeal airway karşılaştırmış ve LMP için baş ekstansiyonda ve sağa dönük pozisyondayken en düşük OKBna sahip olduğunu, boyun fleksiyondayken laringeal tüple solutmakta güçlük çekildiğini belirtmişlerdir.
Son zamanlarda çok fazla sayıda SGHAna ulaşılabilmektedir. Tek kullanımlıklar, içinden gastrik sonda geçirilebilenler, zor entübasyon için geliştirilmiş olanlar ve kafsız olanlar gibi.
1.1. LARİNGEAL MASKE UNIQUE
Laringeal mask Unique 1997 yılında piyasaya sürülmüştür. Polivinilkloridden yapılmıştır. Havayolu tüpü şeffaftır ve yarı sertliktedir. Steril üretilmiş olup tek kullanımlıktır. (Resim 1). Klasik LMye göre tüp konveksliği daha fazladır. Klasik LM gibi Brainin tanımladığı standart teknikle yerleştirilmesi önerilmektedir (2). Doğru yerleştirildiğinde resim 2deki gibi larinksin üzerine oturmaktadır. Yedi farklı numarası vardır (Tablo 1).
Yerleştirme kolaylığı, ventilasyon parametreleri ve postoperatif komplikasyon açısından klasik LM ile benzer özelliklere sahiptir. Klasik LMye göre kafı daha kalındır ve N2Oe daha az geçirgendir. Bu nedenle N2O difüzyonundan kaynaklanan kaf basıncı artışı daha az görülmektedir (33,34). Laringeal maske kafı normal volümlerle şişirilsede mukozal basınçların azımsanmayacak miktarda yüksek olabileceği ve kaf basınçlarının kapiller perfüzyon basıncının üzerine çıkabileceği saptanmıştır (20).
Keller ve ark. (35) LMA Flexible ve Standart LM ile yaptıkları bir çalışmada, farklı baş ve boyun pozisyonlarında OKBda değişiklik olabileceğini belirtmişlerdir. Kaf pozisyonu değişmediği halde fleksiyonda kaçak azalmış ve ekstansiyonda kaçak artmıştır. Sonuçta ekstansiyon pozisyonundan kaçınmak gerektiğini belirtmişlerdir.
715. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile - Sayfa 16
optimum kaçak basıncının sağlanmasında LM boyutunun hastaların cinsiyetine göre seçilmesi gerektiğini savunurken, Berry ve ark. (27) hasta boylarına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Goldmann ve ark. (28) yaptıkları bir çalışmada kas gevşeticinin OKB üzerine etkisine bakmışlar ve kas gevşetici kullanılmasının OKB’nı azalttığını saptamışlardır. Hyun ve ark. (29) baş ve boyun pozisyonlarının OKB...
Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile - Sayfa 39
bir diğer çalışmada OKB sırasıyla 25 cmH2O ve 21 cmH2O olarak bulunmuştur. Seet, bu çalışmasında kas gevşetici verilmemesine rağmen OKB’nın diğer çalışmalara göre düşük olmasını LMS’nin kafının polivinilklorid yapısında olmasını bu nedenle elastik olmaması ve kafın silikon yapısındaki LM’lere göre şekil verilememesine bağlamıştır. Ayrıca Strube (61), bu konuyla ilgili görüşünü belirttiği bir yazıs...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
basıncı
kaçak
yüksek
kafı
mask


15. SAYFA ICERIGI

tersi düşünceler de mevcuttur. Örneğin, Voyagis ve ark. (30) optimum kaçak basıncının sağlanmasında LM boyutunun hastaların cinsiyetine göre seçilmesi gerektiğini savunurken, Berry ve ark. (31) hasta boylarına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Goldmann ve ark. (32) yaptıkları bir çalışmada kas gevşeticinin OKB üzerine etkisine bakmışlar ve kas gevşetici kullanılmasının OKBnı artırdığını saptamışlardır. Park ve ark. (6) baş ve boyun pozisyonlarının OKB üzerine etkisini araştıran çalışmalarında Laringeal Maske ProSeal (LMP), laringeal tüp ve Cobra Perilaringeal airway karşılaştırmış ve LMP için baş ekstansiyonda ve sağa dönük pozisyondayken en düşük OKBna sahip olduğunu, boyun fleksiyondayken laringeal tüple solutmakta güçlük çekildiğini belirtmişlerdir.
Son zamanlarda çok fazla sayıda SGHAna ulaşılabilmektedir. Tek kullanımlıklar, içinden gastrik sonda geçirilebilenler, zor entübasyon için geliştirilmiş olanlar ve kafsız olanlar gibi.
1.1. LARİNGEAL MASKE UNIQUE
Laringeal mask Unique 1997 yılında piyasaya sürülmüştür. Polivinilkloridden yapılmıştır. Havayolu tüpü şeffaftır ve yarı sertliktedir. Steril üretilmiş olup tek kullanımlıktır. (Resim 1). Klasik LMye göre tüp konveksliği daha fazladır. Klasik LM gibi Brainin tanımladığı standart teknikle yerleştirilmesi önerilmektedir (2). Doğru yerleştirildiğinde resim 2deki gibi larinksin üzerine oturmaktadır. Yedi farklı numarası vardır (Tablo 1).
Yerleştirme kolaylığı, ventilasyon parametreleri ve postoperatif komplikasyon açısından klasik LM ile benzer özelliklere sahiptir. Klasik LMye göre kafı daha kalındır ve N2Oe daha az geçirgendir. Bu nedenle N2O difüzyonundan kaynaklanan kaf basıncı artışı daha az görülmektedir (33,34). Laringeal maske kafı normal volümlerle şişirilsede mukozal basınçların azımsanmayacak miktarda yüksek olabileceği ve kaf basınçlarının kapiller perfüzyon basıncının üzerine çıkabileceği saptanmıştır (20).
Keller ve ark. (35) LMA Flexible ve Standart LM ile yaptıkları bir çalışmada, farklı baş ve boyun pozisyonlarında OKBda değişiklik olabileceğini belirtmişlerdir. Kaf pozisyonu değişmediği halde fleksiyonda kaçak azalmış ve ekstansiyonda kaçak artmıştır. Sonuçta ekstansiyon pozisyonundan kaçınmak gerektiğini belirtmişlerdir.
7

İlgili Kaynaklarsingle.php