ÖZET
LMA Unique ve I-GEL Uygulamasında Baş-Boyun Pozisyonlarının Orofaringeal Kaçak Basıncına Etkisi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, LMA Unique ve I-gel uygulamasında, farklı baş ve boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca bu iki supraglottik hava yolu aracının yerleştirilme süresi, kolaylığı, başarısı, yerleştirme sırasında ortaya çıkan hemodinamik değişiklikler ve havayolu morbiditesi de karşılaştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma ASA I-II sınıfı, 1865 yaş arası elektif cerrahi geçirecek ve supraglottik hava yolu aracı yerleştirilme endikasyonu olan 103 hasta ile prospektif ve randomize çift kör olarak gerçekleştirilmiştir. Her hasta için standart anestezi protokolü uygulanmıştır. Hastalar randomize olarak Grup U ve Grup I olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her grupta yerleştirme süresi, deneme sayısı, yerleştirme başarısı kaydedildikten sonra, tüm hastalarda baş nötral pozisyonda, ekstansiyonda ve sağ rotasyondayken orofaringeal kaçak basınçları ölçülmüştür.
Bulgular: Çalışmamızda Grup U ve Grup I karşılaştırıldığında ilk denemede yerleştirme başarısı, yerleştirme süresi, yerleştirme kolaylığı, hemodinamik veriler ve postoperatif boğaz ağrısı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Orofaringeal kaçak basıncı (OKB) farklı baş boyun pozisyonlarında karşılaştırıldıklarında, Grup U için nötral, ekstansiyon ve sağa rotasyon pozisyonunda sırasıyla 25,06 / 22,28 / 27,30 cmH20 bulundu. Grup I için ise nötral, ekstansiyon ve sağa rotasyon pozisyonunda sırasıyla 28,24 / 26,62 / 26,04 cmH20 bulunmuştur. Nötral (p=0,04) ve ekstansiyon (p=0,02) pozisyonlarında iki grup arasındaki fark anlamlı bulundu. I-gel grubunda, bu pozisyonlarda daha yüksek orofaringeal kaçak basınçlarına ulaşılmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak her iki supraglottik havayolu araçları (SGHA)da kısa süreli cerrahi girişimlerde ve çeşitli baş boyun pozisyonu verilmiş hastalarda havayolu güvenirliği açısından benzer; ancak nötral ve ekstansiyon pozisyonlarında I-gelin OKB yönünden daha üstün olduğu bulunmuştur (p<0,05). Anahtar Kelimeler: I-gel, orofaringeal kaçak basıncı, baş pozisyonu 19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

havayolu
hava
fark
yolu
çalışma
supraglottik


9. SAYFA ICERIGI

ÖZET
LMA Unique ve I-GEL Uygulamasında Baş-Boyun Pozisyonlarının Orofaringeal Kaçak Basıncına Etkisi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, LMA Unique ve I-gel uygulamasında, farklı baş ve boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca bu iki supraglottik hava yolu aracının yerleştirilme süresi, kolaylığı, başarısı, yerleştirme sırasında ortaya çıkan hemodinamik değişiklikler ve havayolu morbiditesi de karşılaştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma ASA I-II sınıfı, 1865 yaş arası elektif cerrahi geçirecek ve supraglottik hava yolu aracı yerleştirilme endikasyonu olan 103 hasta ile prospektif ve randomize çift kör olarak gerçekleştirilmiştir. Her hasta için standart anestezi protokolü uygulanmıştır. Hastalar randomize olarak Grup U ve Grup I olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her grupta yerleştirme süresi, deneme sayısı, yerleştirme başarısı kaydedildikten sonra, tüm hastalarda baş nötral pozisyonda, ekstansiyonda ve sağ rotasyondayken orofaringeal kaçak basınçları ölçülmüştür.
Bulgular: Çalışmamızda Grup U ve Grup I karşılaştırıldığında ilk denemede yerleştirme başarısı, yerleştirme süresi, yerleştirme kolaylığı, hemodinamik veriler ve postoperatif boğaz ağrısı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Orofaringeal kaçak basıncı (OKB) farklı baş boyun pozisyonlarında karşılaştırıldıklarında, Grup U için nötral, ekstansiyon ve sağa rotasyon pozisyonunda sırasıyla 25,06 / 22,28 / 27,30 cmH20 bulundu. Grup I için ise nötral, ekstansiyon ve sağa rotasyon pozisyonunda sırasıyla 28,24 / 26,62 / 26,04 cmH20 bulunmuştur. Nötral (p=0,04) ve ekstansiyon (p=0,02) pozisyonlarında iki grup arasındaki fark anlamlı bulundu. I-gel grubunda, bu pozisyonlarda daha yüksek orofaringeal kaçak basınçlarına ulaşılmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak her iki supraglottik havayolu araçları (SGHA)da kısa süreli cerrahi girişimlerde ve çeşitli baş boyun pozisyonu verilmiş hastalarda havayolu güvenirliği açısından benzer; ancak nötral ve ekstansiyon pozisyonlarında I-gelin OKB yönünden daha üstün olduğu bulunmuştur (p<0,05). Anahtar Kelimeler: I-gel, orofaringeal kaçak basıncı, baş pozisyonu 1

İlgili Kaynaklarsingle.php