Lojistik regresyon analizi ve yapay sinir ağları tekniklerinin sınıflama özelliklerinin karşılaştırılması ve bir uygulamaT. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI TEKNİKLERİNİN SINIFLAMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
Gökhan OCAKOĞLU (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Bursa-20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI TEKNİKLERİNİN SINIFLAMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
Gökhan OCAKOĞLU (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Bursa-2006

İlgili Kaynaklarsingle.php