Lomber disk cerrahisinde peroperatif intravenöz parasetamol ve lornoksikamın postoperatif opioid tüketimi üzerine etkileri.

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
LOMBER DİSK CERRAHİSİNDE PEROPERATİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL VE LORNOKSİKAMIN
POSTOPERATİF OPİOİD TÜKETİMİNE ETKİLERİ
Dr. Serhat BİLİR
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Serhan YURTLU
ZONGULDAK 2010
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
LOMBER DİSK CERRAHİSİNDE PEROPERATİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL VE LORNOKSİKAMIN
POSTOPERATİF OPİOİD TÜKETİMİNE ETKİLERİ
Dr. Serhat BİLİR
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Serhan YURTLU
ZONGULDAK 2010
1

İlgili Kaynaklarsingle.php