Lomber disk hernilerinin cerrahi tedavisinde mikroforaminotomi yöntemiT. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
LOMBER DİSK HERNİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİKROFORAMİNOTOMİ YÖNTEMİ
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Levent Berat TUNA
EDİRNE – 2007 11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU
LOMBER DİSK HERNİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİKROFORAMİNOTOMİ YÖNTEMİ
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Levent Berat TUNA
EDİRNE – 2007 1

İlgili Kaynaklarsingle.php