Lomber disk hernili hastalarda McKenzie egzersizleri ve gravitasyonel traksiyonun etkinliğiT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA MCKENZİE EGZERSİZLERİ VE GRAVİTASYONEL TRAKSİYONUN
ETKİNLİĞİ
Sağlık Memuru Sait TAŞÇI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. İbrahim TEKEOĞLU
VAN2008
I1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA MCKENZİE EGZERSİZLERİ VE GRAVİTASYONEL TRAKSİYONUN
ETKİNLİĞİ
Sağlık Memuru Sait TAŞÇI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. İbrahim TEKEOĞLU
VAN2008
Isingle.php