T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU
LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE
İŞ VE ÇALIŞMA ORTAMINDAN KAYNAKLANAN RİSKLER VE BU RİSKLERİ HEMŞİRELERİN ALGILAMA DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
(Yüksek Lisans Tezi)
Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU
EDİRNE 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hemşirelerin çalışma koşullarında ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesine yönelik bir alan araştırması - Sayfa 96
Dağılımının Sağlıklı İstihdam Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, (İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2008. Özabacı, N., Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerde Görülen Meslek Hastalıkları ve Nedenlerinin Araştırılması, (İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1990. Öz...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lüleburgaz
hastanesi
sağlık
devlet
hemşirelerin
riskler


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU
LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE
İŞ VE ÇALIŞMA ORTAMINDAN KAYNAKLANAN RİSKLER VE BU RİSKLERİ HEMŞİRELERİN ALGILAMA DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
(Yüksek Lisans Tezi)
Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU
EDİRNE 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php