T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
MUHASEBE-FİNANSMAN BİLİM DALI
MADEN İŞLETMELERİNDE MALİYET SİSTEMİ VE RÖDOVANSLI SAHALARDA BİR UYGULAMA
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan: Rahmi UYGUN
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Metin SABAN
Zonguldak, 20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık işletmeleri için kurumsal imajın temel belirleyicileri:Zonguldak örneği - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi SAĞLIK İŞLETMELERİ İÇİN KURUMSAL İMAJIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ Vecdi Bayramoğlu Zonguldak 2007 i ...
Turistik yörelerden memnuniyet ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları: - Sayfa 140
128 ÖZGEÇMİŞ Emel Güngör, 1975 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1986 yılında Devrek Atatürk İlkokulunda ilkokul eğitimini tamamladı. 1993 yılında Zonguldak TED Kolejinde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Pazarlama Uzlanım Dalında lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Marmara Ünive...
Perakende mağaza atmosferinin müşterilerin satın alma kararı üzerindeki rolü: Eskişehir ilindeki alışveriş merkezi müşterileri ile bir araştırma - Sayfa 6
ÖZGEÇMİŞ Hüsnücan AKAYDIN İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans vi Lisans 2005 Lise 2001 İlk Öğrenim 1997 Eğitim Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( İİBF) İşletme Bölümü Zonguldak Fener Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi Zonguldak Bahçelievler İlköğretim Okulu Kişisel Bilgiler Doğum Yeri ve Yılı: 15 Aralık 1983, ZONGULDAK Cinsiyet: Erk...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
üniversitesi
bilimler
işletme
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
MUHASEBE-FİNANSMAN BİLİM DALI
MADEN İŞLETMELERİNDE MALİYET SİSTEMİ VE RÖDOVANSLI SAHALARDA BİR UYGULAMA
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan: Rahmi UYGUN
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Metin SABAN
Zonguldak, 2003

İlgili Kaynaklarsingle.php