T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK TEDAVİSİNDE ORTAYA ÇIKABİLEN CİNSEL YAN ETKİLERLE BAŞA ÇIKMA YÖNÜNDE, HASTALARIN TEDAVİ ALANLARINDAKİ TERCİHLERİ VE BU TERCİHLERİN SONUÇLARI
Dr. Veli Cihat Topaloğlu UZMANLIK TEZİ
BURSA – 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üreticilerin tarımın çok fonksiyonluluğu konusundaki görüş ve tercihlerinin belirlenmesi: İzmir ili örneği - Sayfa 90
AHP Tarımın “Ekonomik” yönü göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki fonksiyonların hangisi daha fazla önem teşkil etmektedir. Mutlak Tercih Çok Kuvvetli Tercih Kuvvetli Tercih Düşük Oranda Tercih Eşit Tercih Düşük Oranda Tercih Kuvvetli Tercih Çok Kuvvetli Tercih Mutlak Tercih Tarımın üretim fonksiyonu 1 2 34 56 78 9 Tarımın K134 üretim dışı fonksiyonları Tarım...
Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı mücadele-müdahale ve risk gruplarının giysi özellikleri - Sayfa 85
69 Tablo 23‟e göre; araştırmaya katılan örneklem grubunun koruyucu giysinin beli lastikli olma durumuna sahada çalışanların, % 84‟ünün tercih ettiği, % 7‟sinin kısmen tercih ettiği, % 9‟unun kesinlikle tercih etmediği, laboratuarda çalışanların; % 7‟sinin tercih ettiği, % 20‟sinin kısmen tercih ettiği, % 5‟inin kesinlikle tercih etmediği, sağlık çalışanlarının; % 74‟ünün tercih ettiği, % 12‟sinin...
Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı mücadele-müdahale ve risk gruplarının giysi özellikleri - Sayfa 81
65 Tablo 21‟e göre; araştırmaya katılan örneklem grubunun koruyucu giysi kol ucu lastikli olma durumuna saha çalışanlarının % 80‟i tercih ettiğini, % 7‟si kısmen tercih ettiğini, % 13‟ü kesinlikle tercih etmediğini, laboratuarda çalışanların; % 65‟i tercih ettiğini, % 25‟i kısmen tercih ettiğini, % 10‟u kesinlikle tercih etmediğini, sağlık çalışanlarının; % 80‟i tercih ettiğini, % 9‟u kısmen terc...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uludağ
uzmanlık
topaloğlu
cihat
veli
sonuçları


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK TEDAVİSİNDE ORTAYA ÇIKABİLEN CİNSEL YAN ETKİLERLE BAŞA ÇIKMA YÖNÜNDE, HASTALARIN TEDAVİ ALANLARINDAKİ TERCİHLERİ VE BU TERCİHLERİN SONUÇLARI
Dr. Veli Cihat Topaloğlu UZMANLIK TEZİ
BURSA – 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php